Data publicării: 4 martie 2022

În fiecare an, pe 5 martie, celebrăm Ziua Mondială a Eficienței Energetice. Scopul marcării acestei zile este de a conștientiza cât de valoroasă este energia, consumul rațional al acesteia și impactul favorabil al eficienței energetice asupra climei, la nivel planetar.

Această zi a fost stabilită în onoarea primei reuniuni mondiale a experţilor din domeniu, care a avut loc pe 5 martie 1998, în Austria.

Energia curată este legată de salvarea omenirii, ca specie!

Agenția Internațională a Energiei estimează o creștere a consumului mondial de energie cu 40% în următoarele două decenii, ceea ce înseamnă că guvernele ar trebui să pună în aplicare măsuri speciale, cum ar fi utilizarea de energie din surse regenerabile, dar, mai presus de toate, să promoveze campanii pentru o utilizare mai eficientă și de economisire a energiei.

În acest context, încă din aprilie 2020 a fost elaborat Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030. Acesta cuprinde numeroase direcții de acțiune pentru trecerea la o utilizare a energiei cu o eficiență crescută. De asemenea, sursele de producere a energiei trebuie folosite mai eficient. Tendința este (sau ar trebui să fie) utilizarea unor surse sustenabile, regenerabile și cât mai prietenoase cu mediul.

Centralele fotovoltaice ori generatoarele eoliene au început să devină deja prezențe obișnuite în peisaj. O altă resursă regenerabilă este gunoiul de grajd. În timpul compostării, acesta poate fi folosit și pentru producția de biogaz. Această variantă a fost deja pusă în aplicare în mai multe ferme și localități din România, cu rezultate bune.

Această soluție rezolvă mai multe probleme dintr-o dată. În primul rând asigură o valorificare superioară a gunoiului de grajd, pe care îl transformă dintr-un deșeu într-o valoroasă sursă de energie. Apoi, reziduul este utilizat drept îngrășământ organic de o înaltă calitate.

În concluzie, ziua de 5 martie reprezintă momentul perfect de reflecție asupra viitorului energetic, acasă, la serviciu, în vacanță, odată ce economisirea energiei înseamnă, în fond, economisirea resurselor și salvarea noastră, ca specie!

Recomandări ale editorilor pe aceeași temă: