Data publicării: 28 iunie 2019

În fiecare an, pe data de 29 iunie, țările riverane marchează Ziua Internațională a Dunării. Această zi a fost stabilită ca zi aniversară a fluviului de către Comisia Internațională pentru Protecția Fluviului Dunărea (ICPDR) încă din anul 1994.

Fii activ pentru o Dunăre mai sigură!

Pe data de 29 iunie 1994, la Sofia, la propunerea ţărilor dunărene şi sub auspiciile Comisiei Internaţionale pentru Protecţia Fluviului Dunărea (ICPDR), cu sediul la Viena, a fost semnată Convenţia privind Cooperarea pentru Protecţia şi Utilizarea Durabilă a Fluviului Dunărea.

Conform acestei înțelegeri, statele din bazinul Dunării se angajează să colaboreze îndeaproape pentru o mai bună utilizare a fluviului, având ca rezultat o stare ecologică optimă a întregii regiuni. Angajamentele se referă atât la starea apei, cât și la starea generală a zonelor limitrofe albiei, a florei și faunei din aceste zone.

Sub auspiciile acestei convenții au fost inițiate mai multe programe, la numeroase dintre ele participând și România. Este important să amintim aici programele referitoare la prevenirea și la limitarea impactului inundațiilor pe Dunăre, acțiunile de refacere ecologică a unor sectoare ale cursului fluviului, precum și programele de cooperare regională care vizează un impact mai larg, inclusiv asupra bunăstării locuitorilor din localitățile adiacente, prin promovarea unor activități economice bazate pe practici curate și durabile. Printre acestea, un loc important îl ocupă agricultura.

În ultimii ani, deviza adoptată de către ICPDR este „Fii activ pentru o Dunăre mai sigură!”. Sub acest slogan, oameni de diferite etnii, religii și cetățenii sunt chemați să colaboreze pentru această cauză comună.

Una dintre modalitățile prin care fermierii români pot lupta pentru conservarea Dunării este aceea de a împiedica poluarea acesteia cu nutrienți. Practic, orice poluare a apelor curgătoare de suprafață din România are impact asupra fluviului.

Pe cei care doresc să afle mai multe despre Dunăre și bazinul ei, într-un mod amuzant și interactiv, îi îndemnăm să participe la un joc antrenant, creat de ICPDR, accesibil de aici.

Recomandările editorilor pe aceeași temă: