Data publicării: 22 mai 2020

În fiecare an, pe data de 22 mai, este marcată Ziua Internațională a Biodiversității. Adoptarea acestei zile ca sărbătoare internațională a avut loc în anul 2000, în urma unei rezoluții a Adunării Generale a ONU. Prima dată această zi a fost marcată pe 29 decembrie 1994, reprezentând data la care a intrat în vigoare Convenţia privind Diversitatea Biologică (29 decembrie 1993). România a aderat la Convenție încă de la semnarea ei, în anul 1992, cu ocazia Earth Summit de la Rio.

Poluarea cu azot – un pericol important pentru biodiversitate!

La ora actuală, Părţile semnatare ale Convenţiei privind Diversitatea Biologică, conştiente de valoarea ecologică, socială, economică, ştiinţifică şi culturală a diversităţii biologice, de importanţa pentru evoluţia şi conservarea sistemelor de susţinere a biosferei, consideră că numeroase comunităţi locale depind de resursele biologice pe care se bazează modurile de viaţă tradiţionale. 186 de guverne și organizații, din 150 de state au ratificat până la ora actuală Convenția.

„De la specii individuale la ecosisteme întregi, diversitatea biologică este vitală pentru bunăstarea și sănătatea oamenilor. Calitatea apei pe care o bem, alimentele pe care le consumăm şi aerul pe care îl respirăm – toate depind de menţinerea lumii naturale într-o stare bună de sănătate”, arăta secretarul general al Naţiunilor Unite, António Guterres, în mesajul transmis cu ocazia aniversării de anul trecut. „Avem nevoie de ecosisteme sănătoase pentru a atinge obiectivele de dezvoltare durabilă şi pentru a aborda schimbările climatice”, a mai arătat înaltul funcționar.

Ceea ce este important pentru fiecare dintre noi este că diversitatea biologică planetară depinde de biodiversitatea fiecărei zone, cât de mici! Iar una dintre cele mai mari primejdii ce amenință diversitatea biologică este eutrofizarea apelor de suprafață. Poluarea cu nitrați a apelor de suprafață poate distruge într-un timp foarte scurt populații întregi din cadrul unor specii care trăiesc în acel areal acvatic. Efectele se propagă apoi în cascadă, cu consecințe asupra mediului, în ansamblul său și a oamenilor, în particular.

În concluzie, avem un motiv în plus ca astăzi să reflectăm încă o dată asupra importanței pe care o are respectarea regulilor de prevenire a poluării apelor cu nitrați!

Recomandările editorilor pe aceeași temă: