Data publicării: 4 noiembrie 2021

Continuăm să vă prezentăm o parte dintre prevederile Programului de Acțiune (PA), referitoare la modul de stocare a gunoiului de grajd în ferme și gospodării. Reamintim că normele prevăzute de PA sunt obligatorii pentru toată lumea!

În fermele mici se pot face depozite cu folie de polietilenă!

Pentru depozitarea gunoiului de grajd provenit de la exploatații cu mai puţin de 40 UVM, cerinţele minime pentru impermeabilizarea bazei locului de depozitare sunt: sol tasat acoperit cu o folie de polietilenă de densitate mare sau orice altă soluție constructivă durabilă prin care se asigură impermeabilizarea suprafeței pe care se depozitează gunoiul de grajd. Se interzice depozitarea gunoiului de grajd direct pe sol. De asemenea, fracția lichidă trebuie colectată.

Atenție însă: folia de polietilenă de densitate mare se acceptă doar pentru depozite ce provin de la maxim 8 UVM ! Astfel, în cadrul unei exploatații de până la 40 UVM se pot realiza mai multe platforme mai mici de depozitare a gunoiului de grajd, cu condiţia ca cerinţele minime de impermeabilizare să fie corespunzătoare capacităţii ei de stocare, iar volumul de depozitare total să corespundă numărului total de animale din fermă. De exemplu, pentru o fermă de 24 UVM, se pot utiliza trei depozite ce folosesc folie de polietilenă, pentru gunoiul de grajd colectat de la maxim 8 UVM fiecare.

Sistemele de depozitare și compostare a gunoiului de grajd provenit de la exploatații cu un număr de animale de peste 40 UVM, se realizează pe platformă betonată, cu bazin de retenție pentru fracția lichidă sau lagună cu membrană impermeabilă ori betonată sau orice altă variantă constructivă durabilă care asigură impermeabilizarea suprafeței pe care se depozitează gunoiul de grajd. În acest caz, se interzice depozitarea gunoiului de grajd direct pe sol sau pe folii de plastic/polietilenă de densitate mare. Menționăm că soluțiile constructive pentru fermele mai mari de 40 de UVM intră în vigoare din iulie 2024, conform Art. 21 din Programul de Acțiune.

Acum, înainte de venirea iernii trebuie luate măsurile necesare, astfel încât fermierii să se asigure că gunoiul va fi păstrat în bune condiții până ce va putea fi, din nou, aplicat pe câmp. Orice scurgere, apărută ca urmare a neglijenței sau a unor defecțiuni nebăgate în seamă ale platformelor poate avea consecințe asupra calității apelor din vecinătate!

Recomandări ale editorilor pe aceeași temă: