Data publicării: 29 noiembrie 2023
A closeup shot of an orange butterfly on a wildflower with a blurred background

Președinția Consiliului, cât și reprezentanții Parlamentului European, au ajuns la un acord politic, provizoriu, cu privire la regulamentul privind refacerea naturii. Propunerea urmărește acțiuni și măsuri concrete pentru renaturarea a cel puțin 20% din zonele terestre și maritime ale UE, până în 2030, precum și a tuturor ecosistemelor sensibile care au nevoie de renaturare până în 2050. S-au stabilit câteva obiective obligatorii, din punct de vedere juridic dar și obligații specifice pentru anumite ecosisteme – de la terenuri agricole, pajiști permanente, păduri etc până la ecosistemele marine, de apă dulce de suprafață și subterană.

Regulamentul susține juridic strategia de biodiversitate pentru 2030 și va ajuta UE să își respecte angajamentele internaționale, în special Cadrul mondial al ONU pentru biodiversitate, agreat, cu ocazia Conferinței ONU privind diversitatea biologică din 2022 (COP15).

Polenizatori, peisaj cultural și carbon sechestrat – indicatori pentru o agricultură extensivă și mai prietenoasă pentru mediu

Noile reguli legislative vor contribui la refacerea ecosistemelor degradate sau în pericol de degradare, cât și la atingerea obiectivelor stabilite de către UE privind atenuarea și adaptarea la schimbările climatice. Noile reguli vor contribui la consolidarea securității alimentare în UE dar și la nivel mondial. Regulamentul impune statelor membre să stabilească și să pună în aplicare măsuri concrete pentru refacerea a cel puțin 20% din zonele terestre și maritime ale UE până în 2030.

În ariile naturale protejate, în ultimele decenii, abundența și diversitatea insectelor polenizatoare sălbatice a scăzut dramatic. Pentru a remedia această problemă, regulamentul introduce cerințe și acțiuni specifice, care trebuie implementate de către statele membre până în 2030, pentru a inversa declinul polenizatorilor. Pe baza normativelor adoptate, Comisia Europeană stabilește metode bazate pe date științifice. Monitorizarea populațiilor de polenizatori cât și diversitatea acestora, trebuie monitorizată cel puțin o dată la șase ani după 2030, pentru a putea fi identificate eventualele progrese sau pericole care pot duce la afectarea indicatorilor de mediu.

Regulamentul stabilește cerințe specifice pentru diferitele tipuri de ecosisteme. Spre exemplu, pentru ecosistemele agricole, textul impune statelor membre să instituie măsuri și acțiuni care să ducă la o creștere a numărului de specii cât și de indivizi pentru cel puțin doi din următorii trei indicatori:

  • indicele fluturilor diurni și de noapte,
  • ponderea elementelor de peisaj din terenurile agricole și care trebuie să stimuleze biodiversitatea,
  • cantitatea de carbon sechestrat în sol.

De asemenea, regulamentul stabilește obiective și termene clare pentru creșterea indicelui privind păsările comune, specifice peisajului agricol din Romania.

Comisia Europeană a convenit să ofere flexibilitate statelor membre în ceea ce privește renaturarea turbăriilor, având în vedere faptul că unele state membre vor fi afectate în mod diferit de aceste noi obligații. Obiectivele vizează ca până în 2030 să se renatureze 30% din turbăriile drenate, cele care sunt utilizate în agricultură, 40% din acestea până în 2040 și 50% până în 2050. Statele membre care sunt puternic afectate de aceste măsuri vor avea posibilitatea de a aplica un procent mai mic.

Printre măsurile de renaturare se numără eforturile pentru păstrarea umidității în sol, mai ales în cazul turbăriilor drenate în urma activităților agricole. Aceste măsuri vor contribuii la creșterea biodiversității cât și la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Păstrarea umidității în sol nu este o obligație pentru fermieri sau alți proprietari privați de terenuri ci doar o recomandare.

Mai multe amănunte sunt disponibile urmând link-ul Refacerea naturii: Consiliul și Parlamentul ajung la un acord cu privire la noi norme pentru refacerea și conservarea habitatelor degradate în UE – Consilium (europa.eu)

Recomandările editorilor pe aceeași temă: