Data publicării: 24 iunie 2022

Un grup de cercetători a avut inițiativa de a face o trecere în revistă a principalelor lucrări științifice referitoare la compostare, publicate până acum. Astfel, ei au reușit să creeze o excelentă resursă documentară pentru toți cei interesați de domeniu.

O bogată bibliotecă on-line la dispoziția fermierilor

Sub egida Societății Internaționale pentru Științe Horticole (SISH), Sánchez-Monedero și E. Stentiford au adunat la un loc o serie de articole de natură să vină în ajutorul fermierilor care folosesc îngrășămintele organice.

„Unii cercetători au exprimat îngrijorări că nu există viitor în cercetarea compostului. Această lucrare încearcă să aibă o privire de ansamblu asupra compostării și să o plaseze într-un context istoric. Compostarea reprezintă una dintre cele mai utilizate tehnologii pentru reciclarea deșeurilor organice în agricultură, care a fost folosită de omenire de multe mii de ani. Primele mențiuni apar în documente chineze de acum peste 5000 de ani.

În ultimii 50 de ani au fost efectuate cercetări eficiente, atât asupra procesului de compostare, cât și asupra utilizării compostului rezultat. O mare parte din această cercetare a fost condusă de nevoia tot mai mare de a găsi o alternativă la depozitarea deșeurilor biodegradabile, de importanța calității compostului și de implementarea standardelor de calitate a compostului. Analizând cercetările anterioare, este evident că unii cercetători au fost mai buni în diseminarea rezultatelor muncii lor decât alții. Se ia în considerare importanța diseminării, împreună cu rutele disponibile prin publicații, conferințe, creare de rețele și sensibilizare.

Viitorul compostării este strâns legat de interesele cercetătorilor, ale guvernelor, agențiilor de finanțare, ale fermierilor și consumatorilor de produse alimentare sănătoase și cu impact benefic asupra mediului.

Compostarea va continua să fie un proces important atât în sine, în special în țările în curs de dezvoltare, cât și ca proces complementar pentru sisteme precum digestia anaerobă în țările industrializate.

În ceea ce privește produsul compost, cercetătorii caută modalități de a-i spori valoarea și performanța, de exemplu prin utilizarea biocharului. În plus, există anumite componente ale compostului, cum ar fi fosfatul, pentru care opțiunile de aprovizionare sunt în scădere și „este important să recunoaștem oportunitatea compostului pentru a satisface aceste nevoi”, și-au motivat cercetătorii efortul.

Rezultatul este disponibil, inclusiv în limba română, urmând link-ul https://www.ishs.org/ishs-article/1146_1 .

Recomandări ale editorilor pe aceeași temă: