Data publicării: 12 noiembrie 2019

Luni, 11 noiembrie 2019, în Aula Magna P.S. Aurelian a Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară (USAMV) București, a avut loc primul workshop al Rețelei de transfer de cunoștințe pentru prevenirea și reducerea poluării cu nitrați. Evenimentul face parte din întâlnirile anuale de lucru, în care se analizează rezultatele instruirilor realizate cu fermieri în perioada anterioară și se discută cele mai importante subiecte din domeniul prevenirii poluării cu nitrați.

Rețeaua de transfer de cunoștințe pentru fermieri a luat naștere în cadrul proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți”, proiect implementat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, dintr-un împrumut făcut de Guvernul României de la Banca Mondială și este implementată de un consorțiu format din: Institutul Național de Cercetări Economice “Costin C Kirițescu” – Academia Română – leader de consorțiu, Federația Națională PRO AGRO, The Center for Business Promotion and Entrepreneurship in Sandomiers, Polonia, Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie și Protecția Mediului – ICPA, Asociația Comunelor din România și Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară București – USAMV București.

Instruirile în cadrul Rețelei se axează pe partea practică, urmărindu-se schimbul de cunoștințe între fermieri model, care practică o agricultură conformă și sustenabilă și fermieri interesați să afle cum să aplice bunele practici cu succes. Întâlnirile sunt coordonate de către facilitatori și au două părți: una teoretică, în care se explică bune practici agricole care conduc la diminuarea poluării cu nitrați din surse agricole și una practică, constând în prezentări și demonstrații la unul din fermierii model.

La workshop-ul de luni, discuțiile au fost în jurul temelor de interes ale momentului, între care: modificările din noul Cod de bune practici agricole, aflat în consultare publică, Directiva Nitrați și noua Politică Agricolă Comună și rolul organizațiilor de fermieri în asigurarea transferului de cunoștințe și a sustenabilității rețelelor de fermieri, dincolo de susținerea financiară acordată în prezent pentru activitatea acestora.

În partea a doua a workshop-ului, analiza rezultatelor din acest an în cadrul Rețelei a fost făcută în ateliere de lucru, la care au participat: reprezentanți ai Unității de Management de Proiect din Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, reprezentanți ai Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, respectiv Autoritatea de Management a PNDR, reprezentanți ai APIA și AFIR, reprezentanți ai instituțiilor din Consorțiul care implementează, facilitatori și fermieri model din Rețea. Prezența la discuții a principalelor instituții din agricultura românească, alături de cele implicate în protecția mediului, demonstrează că subiectul transferului de cunoștințe către fermieri, privind agricultura sustenabilă, inclusiv respectarea normelor privind reducerea poluării cu nitrați, este unul de mare interes.