Data publicării: 7 octombrie 2021

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, prin Unitatea de Implementare a Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți”, continuă să adauge noi repere pe harta platformelor comunale pentru colectarea gunoiului de grajd.

Doar în luna septembrie 2021 au fost recepționate capacități totale de stocare de peste 12.500 mc/an în cinci comune din tot atâtea județe din țară. Astfel, peste 20.000 de locuitori din aceste localități rurale dispun acum de noi facilități ce respectă recomandările noului Cod de Bune Practici Agricole.

Platformele comunale înseamnă gestionare mai eficientă

Una dintre sarcinile administrațiilor locale este și aceea de a asigura condiții corespunzătoare de igienă în localitățile în care activează. Între altele, trebuie să vegheze inclusiv la evitarea poluării apelor, subterane sau de suprafață, în urma unei eventuale gestionări necorespunzătoare a gunoiului de grajd de către localnici.

Din cauza numărului mare de ferme mici și gospodării de subzistență în care sunt crescute animale, platformele comunale pentru colectarea și gestionarea gunoiului de grajd sunt soluția optimă pentru asigurarea unui management corect al gunoiului de grajd. Aceste platforme sunt construite în conformitate cu standardele în vigoare, fapt care garantează faptul că nitrații din gunoiul de grajd nu poluează apele subterane. În plus, exploatarea lor se face cu mijloace mecanizate, ceea ce conduce la obținerea unui îngrășământ organic de calitate.

Împreună cu gunoiul de grajd se pot colecta și resturi menajere sau vegetale, care pot fi supuse aceluiași regim de fermentare. Astfel, este rezolvată și problema resturilor menajere din gospodării și colectarea deșeurilor reciclabile este mult ușurată.

Nu în ultimul rând, platformele se amplasează în afara zonelor locuite, reducând substanțial disconfortul produs de bălegarul care, altfel, ar fi stocat în gospodării. De asemenea, primăriile pot asigura mai ușor și mai eficient înființarea unor perdele de vegetație în jurul platformelor.

În concluzie, construirea și utilizarea platformelor comunale de colectare a gunoiului de grajd reprezintă un avantaj și pentru locuitori, și pentru autoritățile locale!

Harta platformelor comunale de colectare a gunoiului de grajd, construite prin proiectul „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți”, este disponibilă chiar AICI.