Data publicării: 4 martie 2019

Codul de bune practici agricole (CBPA) prezintă pe larg în Anexa 3 tipurile de îngrășăminte chimice cu azot, precum și indicațiile și contraindicațiile de utilizare. Din punct de vedere al compoziției chimice, CBPA le categorisește în detaliu, după forma sub care se găsește azotul.

Întrucât folosirea fertilizanților în conformitate cu CBPA duce la rezultate optime cu cheltuieli reduse și fără poluarea apelor, vă prezentăm o scurtă sinteză, cu precădere din perspectiva consecințelor asupra sănătății noastre și mediului înconjurător.

Tipuri de îngrășăminte chimice

Îngrășămintele care conțin azotul sub formă nitrică (azotații de calciu, sodiu sau de potasiu) se remarcă prin solubilitatea foarte mare în apă. În aceste condiții, azotul nitric este foarte ușor transportat de apă, fie prin infiltrare în pânza freatică, fie prin spălare. La aplicare, azotul nitric rămâne în sol, de unde o parte este consumată de către plante, o alta intră în diferite reacții cu alte elemente din sol, iar a treia este levigatul (spălatul).

Și îngrășămintele care conțin azotul în formă mixtă (amoniacală și nitrică), cum ar fi azotatul de amoniu, sunt deosebit de solubile în apă și se impun anumite precauții la păstrare, transport și manipulare, pentru că la temperaturi înalte există chiar riscul de explozie. Avantajul pe care îl oferă este că, la aplicarea acestora pe sol a acestora, plantele beneficiază de ambele forme ale azotului, cea nitrică și cea amoniacală. CBPA recomandă aplicarea sa pe solurile neutre și alcaline, iar pe cele acide și slab acide doar în doze mici și moderate sau odată cu amendarea calcică.

Ureea este cel mai cunoscut îngrășământ care conține azot în formă amidică (ureică). Utilizarea sa implică solide cunoștințe de practică agricolă, pe de o parte pentru că la concentrații mai mari de 2% arde plantele, iar pe de altă parte poate polua foarte ușor, atât aerul, cât și apa.

Pentru mai multe amănunte, puteți consulta Codul.

Recomandările editorilor pe aceeași temă: