Data publicării: 29 ianuarie 2021

Găinațul este o resursă chiar mai prețioasă decât gunoiul de grajd, apreciază specialiștii. În schimb, dacă nu este colectat corespunzător, este mai poluant decât celelalte reziduuri din gospodărie!

Biogazul și îngrășămintele granulate – produse din găinaț

Poate pentru că în gospodăriile normale este produs în cantități mai mici decât bălegarul, găinațul este adesea neglijat. Acest lucru este o mare greșeală, căci este mult mai poluant decât gunoiul de grajd. În consecință, chiar și în gospodării, ar trebui împiedicată depunerea lui pe sol, de unde compușii de azot conținuți se pot infiltra în pânza freatică!

În marile ferme agricole, unde cantitatea de găinaț ajunge chiar și la 30 de tone pe an, acesta este valorificat în mai multe moduri. Rezultatele sunt spectaculoase!

În mai multe localități din nordul Moldovei, dar și din Transilvania, gunoiul colectat din fermele agricole este fermentat în instalații speciale. Biogazul rezultat alimentează generatoare care produc curent electric în cantitate suficientă pentru a asigura consumul fermei și al vecinilor.

O altă parte este folosită pentru alimentarea centralelor termice care produc apă caldă și căldură. Ca urmare, toate cheltuielile fermelor legate de plata energiei electrice și pentru încălzire se diminuează substanțial. Pe deasupra, a fost rezolvată și problema depozitării gunoiului. Digestatul rezultat în urma fermentării este un foarte bun îngrășământ agricol. Astfel, dintr-un reziduu, gunoiul păsărilor a devenit o materie primă valoroasă!

O altă investiție legată de utilizarea gunoiului dintr-o fermă avicolă există în Vrancea. Acolo, folosindu-se o tehnologie japoneză, găinațul este transformat în îngrășăminte granulate. Utilajele folosite sunt deosebit de sofisticate și asigură o producție curată 100%. Îngrășământul rezultat este considerat un produs bio. Unele substanțe care rezultă în timpul ciclului de fabricație și care ar putea fi poluante, sunt neutralizate într-un mod prietenos cu mediul și transformate, și ele, în compuși bio. Astfel, reziduurile fermei avicole devin o marfă foarte solicitată de către agricultori.

În concluzie, atunci când inteligența este pusă la lucru, gunoiul produs de păsări se poate transforma într-o resursă foarte prețioasă, la modul propriu al cuvântului!

Recomandările editorilor pe aceeași temă: