Data publicării: 3 mai 2022

Aşa după cum am mai arătat, în apropierea apelor este interzisă aplicarea îngrăşămintelor de orice fel. Dimensiunea zonelor de protecţie este diferită, în funcţie de mărimea şi tipul apei. În continuare vă prezentăm lăţimea acestora, precum şi reperele în funcţie de care se stabilesc, așa cum sunt ele reglementate în Anexa 2 a Programului de Acțiune (PA).

Zona de protecție depinde de dimeniunea râului

Zonele de protecţie la cursurile de apă se măsoară de la limita albiei minore. În schimb, pentru lacurile naturale se măsoară de la nivelul mediu. Pentru lacurile artificiale, reperul este nivelul normal de retenţie.
Lăţimea zonei de protecţie în lungul cursurilor de apă regularizate variază după cum urmează:

  • 2 metri pentru cursurile de apă a căror lăţime este sub 10 m;
  • 3 metri pentru cursurile de apă cu lăţimea cuprinsă între 10-50 m;
  • 5 metri pentru cele mai late de 51 m.

Pentru cursurile de apă îndiguite lăţimea zonei de protecţie trebuie să fie egală cu distanţa dig-mal, dacă această distanţă este mai mică de 50 de metri.

În cazul râurilor neregularizate, distanţele sunt mai mari:

  • 5 metri pentru cursurile de apă a căror lăţime este sub 10 m;
  • 15 metri pentru cele cu lăţimea cuprinsă între 10 şi 50 de metri şi
  • 20 de metri pentru râurile a căror lăţime este de peste 51 m.

În jurul lacurilor naturale, indiferent de dimensiunea lor, lăţimea zonei de protecţie este de 5 metri. În jurul lacurilor de acumulare, zona de protecţie este cuprinsă între nivelul normal de retenţie şi cota coronamentului.

Lăţimea zonei de protecţie de-a lungul digurilor este stabilită la 4 metri spre interiorul incintei, iar de-a lungul canalelor de derivaţie de debite la 3 metri.

Diferențe între lățimile benzilor de protecție sunt și în cazul barajelor:

  • pentru baraje de pământ, anrocamente, beton sau alte materiale – 20 de metri în jurul acestora;
  • pentru instalaţii de determinare a calităţii apei, construcţii şi instalaţii hidrometrice – 2 metri de jur-împrejur;
  • pentru borne de microtriangulaţie, foraje de drenaj, foraje hidrogeologice, aparate de măsurarea debitelor – un metru în jurul acestora.

Prin excepție, lăţimea zonei de protecţie la forajele hidrogeologice din reţeaua naţională de observaţii şi măsurători este de 1,5 metri în jurul acestora.

Recomandări ale editorilor pe aceeași temă: