Data publicării: 20 decembrie 2022

Pe lângă sprijinul pentru conversia la agricultura în sistem ecologic, Planul Național Strategic 2023-2027 (PNS) prevede și o măsură de sprijinire a celor care doresc să își mențină certificarea ecologică – DR-05.

Intervenția și sprijinul sunt structurate pe șase pachete

Intervenția conține 6 pachete:

Pachetul 1 – culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreț) certificate în agricultura ecologică,

Pachetul 2 – legume (inclusiv cartofi) certificate în agricultura ecologică,

Pachetul 3 – livezi certificate în agricultura ecologică,

Pachetul 4 – vii certificate în agricultura ecologică,

Pachetul 5 – plante medicinale și aromatice certificate în agricultura ecologică,

Pachetul 6 – varianta 6.1 – pajiști permanente certificate în agricultura ecologică,

Pachetul 6 – varianta 6.2 – pajiști permanente certificate în agricultura ecologică combinat cu un angajament de agro-mediu și climă.

Sunt eligibile terenurile agricole din categoriile de folosință încadrate ca terenuri arabile (Pachetul 1, 2 și 5), livezi (Pachetul 3), vii (Pachetul 4) și pajiști permanente (Pachetul 6) Angajamentele în cadrul intervenției se aplică la nivel de parcelă agricolă, neexistând posibilitatea schimbării parcelelor pe perioada angajamentelor.

Pachetul 6 – pajiști permanente certificate în agricultura ecologică se poate aplica atât la nivel național – 6.1, cât și în combinație cu angajamente de agro-mediu și climă aplicabile pe pajiști permanente, în zonele eligibile aferente acestora – varianta 6.2,

Nu sunt eligibile parcelele agricole utilizate ca pajiști permanente pentru care se află în derulare un angajament de agro-mediu și climă

Cuantumul sprijinului acordat este stabilit după cum urmează:

  • Pachetul 1 – culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ) certificate în agricultura ecologică – 218 euro/ha/an,
  • Pachetul 2 – legume (inclusiv cartofi) certificate în agricultura ecologică – 431 euro/ha/an,
  • Pachetul 3 – livezi certificate în agricultura ecologică – 442 euro/ha/an,
  • Pachetul 4 – vii certificate în agricultura ecologică – 479 euro/ha/an,
  • Pachetul 5 – plante medicinale şi aromatice certificate în agricultura ecologică – 350 euro/ha/an,
  • Pachetul 6 – varianta 6.1 – pajişti permanente certificate în agricultura ecologică – 129 euro/ha/an,
  • Pachetul 6 – varianta 6.2 – pajişti permanente certificate în agricultura ecologică cu angajament de agro-mediu și climă – 73 euro/ha/an.

Perioada de angajament pentru conversia la metodele de agricultură ecologică este de maximum 2 ani pentru culturi anuale și maximum 3 ani pentru culturi perene.

Recomandările editorilor pe aceeași temă: