Data publicării: 22 ianuarie 2020

Așa cum am mai spus, perdelele forestiere de protecție sunt un important element în păstrarea unui echilibru în condițiile schimbărilor climatice, precum și un eficient instrument de luptă împotriva poluării, inclusiv a celei cu azot. În ultimii ani au fost demarate mai multe proiecte pentru refacerea acestor suprafețe împădurite. Între acestea se numără și Submăsura 8.1 din PNDR. Sesiunea de primire de proiecte pentru acest capitol a fost prelungită până la 31 martie 2020.

Finanțarea acoperă inclusiv pierderile de venit agricol

Submăsura 8.1 din cadrul PNDR mai este cunoscută și sub numele de „Prima împădurire”. Concret, prin această schemă se acordă sprijin nerambursabil, în mai multe tranșe. Prima tranșă este cea pentru înființarea plantațiilor forestiere, care acoperă inclusiv costurile de realizare a proiectului tehnic de împădurire. Urmează apoi prime anuale, acordate pe unitatea de suprafață pentru o perioadă de 12 ani, pentru acoperirea costurilor de întreținere și îngrijire a plantației forestiere și pentru compensarea pierderilor de venit agricol ca urmare a împăduririi.

Obiectivele urmărite prin implementarea acestei submăsuri sunt o mărire a capacității de sechestrare a carbonului, adaptarea la efectele schimbărilor climatice, reducerea eroziunii solului, îmbunătățirea capacității de retenție a apei, refacerea și conservarea biodiversității locale, precizează PNDR.

De sprijinul acordat pot beneficia toți proprietarii de terenuri, agricole sau neagricole, indiferent că sunt persoane fizice, juridice, forme asociative sau deținători publici (primării, instituții publice, etc.).

Pentru proiectele aprobate se acoperă costurile pentru lucrările de înființare a plantației și a celor de întreținere a plantațiilor pe o perioadă de maximum șase ani până la închiderea stării de masiv. Se mai acoperă costurile determinate de efectuarea a două lucrări de îngrijire a arboretelor după închiderea stării de masiv și cele generate de pierderile de venit agricol pentru o perioadă de 12 ani pentru suprafața împădurită.

Doritorii pot găsi mai multe informații AICI.

Recomandările editorilor pe aceeași temă: