Data publicării: 31 iulie 2020

Aşa cum am spus, fiecare zonă are un anumit specific în ceea ce priveşte managementul gunoiului de grajd, determinat de relieful zonei. După ce am prezentat elementele specifice de la câmpie, le vom prezenta şi pe cele din regiunile de deal şi de munte.

Poluarea în zonele de munte se poate propaga la distanţe mari!

Din cauza reliefului, cu cât urcăm mai sus, cu atât distanţa dintre case creşte. Localităţile devin din ce în ce mai întinse. Acest aspect poate face ca, la un moment dat, construcţia platformelor comunale de colectare a gunoiului de grajd să nu mai fie rentabilă. Din cauza distanţelor mari de la gospodării la platformă, transportul gunoiului ar deveni prea scump.

În localităţile de deal şi de munte creşterea vitelor se practică pe scară mai largă decât la câmpie. Pentru multe comunităţi este chiar ocupaţia de bază şi principala sursă de venituri. Ca urmare, numărul animalelor este mai mare. Şi diversitatea speciilor este mai mare, căci în zona de deal şi de munte oile şi caprele sunt şi ele în număr mare, alăturându-se vacilor, cailor şi porcilor. De aceea şi cantităţile de gunoi de grajd acumulate sunt mai mari.

Hrana mai bogată în lucernă şi alte leguminoase face ca bălegarul să fie mai bogat în azot.

În zonele despre care vorbim, microclimatul este ceva mai rece, având drept consecinţă şi fermentarea mai lentă a gunoiului de grajd.

Precipitaţiile sunt mai dese şi mai abundente în zonele montane. Culturile, cu excepţia păşunilor, se dezvoltă mai lent şi mai târziu. Însăşi vegetaţia plantelor începe uneori cu o lună mai târziu decât în câmpie. În schimb, sezonul rece începe mai devreme, ceea ce înseamnă o scurtare a sezonului de vegetaţie al culturilor.

Aşadar, se poate concluziona că managementul gunoiului de grajd este mai dificil în zonele de deal şi de munte. Aşa cum am spus, în multe cazuri trebuie să se recurgă la soluţia platformelor individuale, cele comunale nefiind rentabile.

Cele mai mari riscuri de poluare apar atunci când ploile bogate cantitativ determină apariţia unor scurgeri de pe versanţi ori umflarea bruscă a cursurilor de apă. În astfel de cazuri, dacă platformele de colectare nu sunt corect construite şi amplasate, gunoiul de grajd este luat şi transportat de apele de suprafaţă. Poluarea rezultată este una de amploare şi poate ajunge la mare distanţă. Principalul efect este eutrofizarea puternică a apelor, cu tot ceea ce decurge din aceasta.

În concluzie, nici în localităţile de deal şi de munte managementul gunoiului de grajd nu este o chestiune simplă, care să poată fi lăsată la voia întâmplării!

Recomandările editorilor pe aceeași temă: