Data publicării: 30 iulie 2020

Colectarea şi depozitarea gunoiului de grajd trebuie făcută în concordanţă cu specificul zonei în care se desfăşoară activitatea. Nu există şi nici nu poate fi creată o reţetă universală, aplicabilă tuturor regiunilor. De aceea vom prezenta în continuare câteva elemente specifice diferitelor zone de relief.

Riscul de poluare al pânzei freatice e mai mare la câmpie!

În zona de câmpie, localităţile sunt caracterizate prin faptul că sunt concentrate, având vatra bine conturată. Distanţele între case sunt, în general, mai mici. Chiar şi întinderea localităţilor este mai mică chiar dacă, spre deosebire de zonele de deal sau de munte, populaţia este mai numeroasă. Pe de altă parte, în zonele de câmpie creşterea animalelor este o ocupaţie secundară. Ca rezultat, şeptelul este mai redus decât în zonele de deal şi de munte. La câmpie sunt crescute mai ales bovinele, cabalinele, suinele şi păsările. În schimb, în această zonă oile și caprele sunt mai puține la număr. Şi alimentaţia animalelor diferă, în mare măsură, mai ales pe timpul verii. La câmpie dieta este mai bogată în graminee şi fân provenit din graminee, în timpul sezonului cald, şi în boabe de cereale, mai ales porumb, în sezonul rece. Din acest motiv şi conţinutul de azot al gunoiului de grajd este ceva mai scăzut. Codul de Bune Practici Agricole (CBPA) include tabele care oferă datele necesare pentru a putea face o estimare a cantităţii de azot din gunoiul de grajd, în funcţie de hrana animalelor.

Numărul mai mare de zile călduroase are ca rezultat o compostare mai rapidă a bălegarului. Precipitaţiile mai reduse şi, de obicei, grupate în anumite perioade ale anului, fac mai uşor managementul aplicării fertilizanţilor. Ritmul mai rapid de dezvoltare a culturilor şi ploile mai rare permit o aplicare a compostului la intervale mai mari şi în cantităţi mai mari în zona de câmpie.

În zonele joase, predominant este riscul poluării apelor din pânza freatică, având ca prim şi cel mai periculos rezultat alterarea până la compromitere a apei de băut din fântâni.

În concluzie, zonele de câmpie beneficiază de o serie de avantaje care fac mai uşor managementul gunoiului de grajd, dar sunt mai vulnerabile la poluarea apelor din pânza freatică!

Recomandările editorilor pe aceeași temă:

Platforme de colectare colective sau individuale ? (I)

Construirea unei platforme individuale pentru colectarea gunoiului de grajd (I)