Data publicării: 29 aprilie 2020

Gestionarea gunoiului de grajd a constituit o preocupare constantă a gospodarilor. Pentru că tradiția românească este legată de creșterea animalelor în gospodărie, este firesc ca și modul în care dejecțiile au fost depozitate și folosite, de-a lungul timpului, să fie foarte diferit.

Poluarea apelor este mai puternică în pădure!

Una dintre practicile foarte dăunătoare și poluante, folosite, din păcate, până de curând, a fost aceea de a depozita gunoiul de grajd în pădure. Din fericire, odată cu apariția platformelor colective de colectare a gunoiului de grajd, această practică începe să dispară.

Deși, în aparență, pădurea reprezintă un mediu care nu are nevoie de îngrijire, în realitate lucrurile stau altfel. Pădurile sunt ecosisteme deosebit de complexe și, de aceea, depind de o multitudine de factori. Fiecare dintre ei influențează foarte puternic ansamblul. Acest principiu este valabil și în ceea ce privește poluarea apelor din pânza freatică.

În pădure, mediul este în general umed și mai răcoros decât în zonele cu alt tip de vegetație. Pe de altă parte, solul este bogat în nutrienți, rezultați din procesul natural de descompunere a resturilor vegetale. În pădure plantele nu sunt recoltate și, ca atare, reintră în întregime în circuitul natural. Acest fapt face ca solul să nu aibă, în general, nevoie de nutrienți suplimentari.

În aceste condiții, în cazul depozitării gunoiului de grajd în pădure, azotul rezultat din descompunerea acestuia este consumat doar într-o mică măsură de vegetația din zonă. Cea mai mare parte se infiltrează în pânza freatică, pe care o poluează puternic. Rezultatul este infestarea apei din fântânile aflate în gospodăriile învecinate pădurii. Faptul că frunzișul ascunde gunoiul depozitat necorespunzător și ilegal nu înlătură și poluarea!

Atragem atenția asupra faptului că o astfel de practică nu numai că atrage după sine aplicarea unor amenzi substanțiale, dar poate conduce, prin poluarea pe care o produce, la urmări grave pe termen scurt, mediu și lung, în special asupra sănătății unor comunități!

Recomandările editorilor pe aceeași temă: