Data publicării: 23 mai 2022

Fiecare fermier are interesul ca gunoiul de grajd să fie compostat în cele mai bune condiții, astfel încât produsul să păstreze în el cantități cât mai mari de azot. De aceea, prezentăm câteva sfaturi ale specialiștilor referitoare la compostare și la păstrarea azotului în urină.

Volatilizarea azotului trebuie redusă la maximum!

Specialiștii consideră că grămezile de gunoi de grajd trebuie să aibă o înălțime cuprinsă între unu și trei metri, pentru a se asigura o bună compostare. O grămadă înaltă are avantajul reducerii suprafeței de pe care se volatilizează amoniacul și permite atingerea unei temperaturi optime a compostării, fapt ce accelerează activitatea bacteriană ce conduce acest proces.

Pentru o bună compostare este nevoie și de aerarea și umezirea gunoiului de grajd. Din acest motiv, grămada (ideal, dispusă sub formă de șir – dacă spațiul permite) trebuie întoarsă periodic (aerată) și umezită, motiv pentru care la cantități mari este nevoie de un încărcător frontal (pentru a întoarce/aera grămezile) și de o vidanjă (umezirea se face cu levigatul din bazinul aferent platformei).

Pentru a evita pierderile de azot cauzate de volatilizarea amoniacului, faceți grămezi de cel puțin un metru înălțime! Se reduce astfel și suprafața de contact cu aerul. Acoperiți grămezile! Astfel amoniacul se va păstra la nivelul gunoiului de grajd, încurajând transformarea sa în amoniu și în nitrați (compuși ai azotului asimilabili de către plante).

La fel de important este să acoperiți rezervoarele de urină. Urina conține uree, care se transformă ușor în amoniac.

Uscați cât mai rapid dejecțiile provenite de la păsări.

Un alt sfat este să treceți de la sisteme de depozitare de tip batal/lagună la sisteme de tip rezervor/bazin. De asemenea, acoperiți suprafața de contact a dejecțiilor semi-lichide, folosind una din variantele următoare:

A. Mai eficiente, dar care presupun costuri:

  • Folii din plastic plutitoare (care trebuie prinse de partea exterioară a rezervorului, pentru a evita scufundarea acestuia în dejecții sau pierderea acestora la rafale de vânt),
  • Capace din plastic (au avantajul de a împiedica colectarea de apă pluvială, motiv pentru care se pot folosi capacități mai mici de stocare).

B. Mai puțin eficiente, dar ieftine sau chiar fără costuri suplimentare:

  • Păstrarea crustei ce se formează natural;
  • Aplicarea de paie pe suprafața lagunei / rezervorului, pentru a încuraja formarea unei cruste.

Și, în final, cel mai important sfat: evitați pierderile prin scurgeri!

Recomandări ale editorilor pe aceeași temă: