Data publicării: 22 martie 2019

Ieri, 21 martie, la sediul Direcției pentru Agricultură Județeană Iași a avut loc prima dintre reuniunile de lucru zonale organizate de către Unitatea de Management a Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți” (UMP – CIPN), în cadrul campaniei „Apăr Apa”. Au fost prezenți reprezentanți ai primăriilor din zona rurală a județelor Iași și Neamț, alături de specialiști din cadrul instituțiilor de resort și centrale din județul gazdă: Agenția de Plăți și Intervenții pentru Agricultură, Agenția de Protecția a Mediului, Garda de Mediu, Sistemul de gospodărire a apelor, Consiliul Județean Iași și Primăria Iași.

Evenimentul face parte dintr-o serie amplă de dezbateri ce se vor desfășura pe parcursul anilor 2019 – 2021 în întreaga țară și care vor reuni autorități de la nivel național și local, specialiști, reprezentanți ai diferitelor instituții implicate în implementarea, monitorizarea și controlul aplicării Directivei Nitrați și fermieri ori membri ai comunităților locale.

Agricultura este o activitate care poate ridica nivelul de viață al comunităților. Autoritățile locale, prin definiția lor, trebuie să își aducă aportul la dezvoltarea comunelor, iar fermieri bogați înseamnă comune bogate. Acestea sunt cele trei principii care stau la baza strategiei UMP – CIPN de prevenire a poluării apelor cu nutrienți prin adoptarea unei atitudini și a unor practici responsabile de management al gunoiului de grajd și al îngrășămintelor utilizate în agricultură.

Printre subiectele de interes dezbătute în cadrul reuniunii s-au evidențiat:

  • Beneficii pentru fermieri și autorități locale în gestionarea unui sistem public de colectare a gunoiului de grajd.
  • Fondurile europene pentru agricultură și Directiva Nitrați din perspectiva viitoarei Politici Agricole Comune: cum gestionarea gunoiului de grajd condiționeaza plățile UE?
  • Provocări în respectarea obligațiilor care derivă din Directiva Nitrați
  • Evitarea sancțiunilor la plățile APIA și AFIR, prin respectarea SMR 1 (norme de eco-condiționalitate) – reguli simple pentru comunitățile locale de fermieri
  • Transferul de cunoștințe către fermieri

 Următoarea întâlnire regională din cadrul proiectului va avea loc la Buzău în cursul lunii aprilie, și va reuni factorii locali din județele Vrancea și Buzău.