Data publicării: 18 aprilie 2019

Ieri, 17 aprilie, în sala de festivități a Consiliului Județean Buzău, dna Adriana Petcu, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Apelor și Pădurilor, a deschis cea de-a doua dintre reuniunile de lucru zonale organizate în cadrul campaniei de conștientizare derulată sub sloganul APĂR APA.

La invitația lansată de Ministerul Apelor și Pădurilor prin UMP-CIPN au răspuns președintele Consiliului Județean Buzău, dl. Petre Emanoil Neagu, reprezentanți ai primăriilor din județele Buzău și Vrancea, factori de conducere și specialiști din cadrul APIA, Agenției de Protecția Mediului, Gărzii de Mediu, Sistemului de gospodărire a Apelor, precum și ai altor entități interesate în domeniu.

Tema centrală a întâlnirii a constituit-o modul în care gestionarea corectă, la nivel comunal, a gunoiului de grajd reprezintă un mod de a rezolva mai multe probleme dintr-o dată. În primul rând este o cale de a elimina una dintre cele mai periculoase surse de poluare cu nitrați a apelor din pânza freatică și a celor de suprafață. În același timp reprezintă un mod de obținere a unor îngrășăminte organice eficiente și curate pentru suprafețele agricole adiacente comunelor.

O atenție specială a fost acordată și modului de transmitere a exemplelor de bune practici în domeniu și a colaborării între fermieri și între fermieri și specialiști. Unul dintre noile instrumente puse la îndemână este help-desk-ul creat în cadrul programului, care permite un transfer rapid, comod și eficient de cunoștiințe, folosind în principal fermierii ca factor de diseminare.

Revenind la aspectele practice, specialiștii UMP – CIPN au prezentat un set de reguli simple care, odată aplicate, ajută fermierii să respecte regulile în vigoare astfel încât să se conformeze normelor de eco-condiționalitate și să își poată păstra integral subvențiile APIA de care beneficiază.

Seria întâlnirilor va continua în luna iunie în zona de centru-vest a țării.