Data publicării: 17 octombrie 2022

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a lansat în consultare publică, marți, 11 octombrie 2022, schema de ajutor de stat având ca obiectiv sprijinirea investiţiilor destinate promovării producţiei de biogaz pe bază de gunoi de grajd. Schema de ajutor de stat are ca obiectiv accelerarea procesului de extindere și modernizare a sistemelor de gestionare a gunoiului de grajd si a deșeurilor agricole compostabile cu accent pe reducere, reutilizare și valorificare în vederea conformării cu directivele aplicabile și tranziției la economia circulară.

Schema de ajutor de stat, în valoare totală de peste 20 milioane euro, sumă finanțată din fondurile Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), propune fermelor producătoare de mari cantități de gunoi de grajd și alte deșeuri compostabile, o alternativă la compostarea aerobă: compostarea anaerobă, în scopul obținerii de energie electrică și termică și utilizarea locală a acestora, sau injectarea în rețeaua națională.

Obţinerea de energie verde din gunoi de grajd reprezintă soluția ideală pentru un management superior al acestuia, reducând pierderile de compuși ai azotului în corpurile de apă, precum și emisiile de gaze cu efect de seră (dioxid de carbon, metan, oxizi azotoși), produse de activitățile agricole, în special de sectorul zootehnic. Fermierii, asociațiile de fermieri sau cooperativele cu profil zootehnic vor avea ca opțiune obținerea unui compost de o calitate superioară, având un conținut crescut de azot stabil, în paralel cu obținerea de energie electrică verde, protejând în acelasi timp mediul înconjurător.

Prin această schemă de ajutor de stat, se urmărește eficientizarea controlului privind depozitarea deșeurilor netratate provenite din agricultură și din activitățile de creștere a animalelor (deșeuri vegetale și dejecții animaliere), dar și încurajarea valorificării prin procedee aerobe și anaerobe a deșeurilor provenite din agricultură, creșterea animalelor (deșeuri vegetale și dejecții animaliere), în scopul atingerii obiectivului PNRR privind valorificarea materială sau energetică a circa 50% din deșeurile biodegradabile.

Schema de ajutor de stat reglementează tipurile de beneficiari eligibili, tipurile de cheltuieli și intensitatea finanțării, criteriile de eligibilitate și scorare ale investițiilor.

Ca o noutate, UAT-urile din zone cu profil zootehnic pronunțat, interesate de rezolvarea problemei gunoiului de grajd la nivel local, pot, împreună cu fermierii locali, să dezvolte astfel de investiții verzi, rezolvând astfel și problema iluminării publice și a facturilor exorbitante de energie electrică.

Schema poate fi consultată pe site-ul http://www.mmediu.ro/categorie/transparenta/10 iar cei interesați pot transmite opinii, sugestii, observații, pentru a asigura succesul acestei finanțări.

Recomandările editorilor pe aceeași temă: