Data publicării: 24 septembrie 2019

Am întâlnit gospodari (e drept, puțini), care întreabă: „dacă am apă bună, de ce trebuie să mă mai intereseze pe mine toate regulile astea despre cum și când să folosesc gunoiul de grajd?”.

Pentru aceștia, dar nu numai pentru ei, în cadrul întâlnirii care a avut recent loc la Slatina, în cadrul programului „Apăr apa!”, dl. Doru Daniel Neacșu, director al APIA Olt, a prezentat situațiile concrete de neconformare la SMR 1 (cerințele legate de respectarea Codului de Bune Practici Agricole), care atrag după ele excluderea parțială sau totală de la plata subvențiilor.

 

Neîntocmirea documentelor poate duce și ea la penalizări!

Situațiile de neconformitate sunt constatate de către inspectorii APIA la fața locului. Inspectorii nu numai că stabilesc existența unei neconformități, dar o și evaluează în funcţie de gravitate, amploare, persistenţă. De asemenea, stabilesc dacă este vorba doar despre neglijenţă sau nerespectare deliberată. Sancțiunea aplicată este stabilită în funcție de toți acești factori.

Cele mai grave neconformități constau în depozitarea gunoiului de grajd altfel decât în modul stabilit de Codul de Bune Practici Agricole (CBPA), nerespectarea perioadelor de interdicţie în aplicarea îngrăşămintelor organice şi/sau minerale pe terenul agricol ori depăşirea cantității maxime aplicate de 170 kg azot substanţă activă/ha din îngrășăminte organice.

O situație gravă este și aceea în care fermierul nu prezintă Planul de fertilizare sau Planul de fertilizare este necompletat.

În cazul în care s-au aplicat îngrăşăminte organice pe terenuri cu exces de apă, acoperite de zăpadă sau când solul este puternic îngheţat/crăpat în adâncime/săpat în vederea instalării unor drenuri/lucrări de subsolaj, inspectorii vor constata, de asemenea, o situație de neconformitate.

Atunci când fermierul care lucrează terenul nu a realizat încorporarea în sol a îngrăşămintelor organice aplicate pe terenurile arabile cu panta mai mare de 12%, în cel mult 24 de ore de la aplicarea acestora, acesta se află în culpă.

O altă situație aspru sancționată este cea în care au fost aplicate îngrăşăminte organice sau chimice pe fâşiile de protecţie existente pe terenurile situate în vecinătatea zonelor de protecţie a apelor de suprafaţă sau pe terenurile agricole situate în zonele de protecţie a apelor de suprafaţă ori în zonele de protecţie sanitară şi hidrogeologică a surselor de captare a apei potabile/minerale şi a lacurilor terapeutice, fără respectarea condițiilor prevăzute de CBPA.

De asemenea, neîntocmirea documentelor de evidenţă ale exploataţiei şi păstrarea lor pentru o perioadă de cinci ani constituie o situație care atrage după sine sancționarea fermierilor, a mai arătat dl. Doru Daniel Neacșu.

Recomandările editorilor pe aceeași temă: