Data publicării: 20 ianuarie 2023

Aproximativ 60-70% din solurile agricole ale UE în prezent fie pierd carbon organic, fie primesc mai mulți nutrienți decât au nevoie (afectând și resursele de apă și habitatele naturale), sunt afectate de erodare sau compactare, suferind salinizare secundară sau o combinație a acestora, arată analiza prezentată de Comisia Europeană la începutul anului. Raportul analizează principalii factori de risc la adresa securității alimentare și evaluează măsurile existente în domeniu.

Cifrele alarmante reclamă măsuri ferme!

Solurile naturale (adică fără regimuri intensive de management) reprezintă 52% din solul din UE. Există 2,8 milioane de situri potențial contaminate, 83% din solurilor agricole fie conțin pesticide chimice reziduale, fie sunt soluri agricole cu aport de nutrienți la niveluri care riscă eutrofizarea.

24% din terenuri au rate nesustenabile de eroziune produsă de apă, iar 23% din terenuri au un subsol de mare densitate, indicând compactare.

25% din terenurile agricole din sud, Europa Centrală și de Est prezintă risc ridicat sau foarte mare de deșertificare.

O revizuire a evidențelor actuale ale stării solurilor UE de către Consiliul „A Soil Deal for Europa” și JRC EU Soil Observatory au concluzionat că practicile de management se fac vinovate că aproximativ 60-70% din solurile UE sunt nesănătoase, din cauza problemelor de poluare prost cuantificate. O schimbare radicală în practicile actuale de gestionare a terenurilor este fezabilă și necesară. Solurile ar putea beneficia, de asemenea, de îmbunătățiri aduse factorilor indirecți de schimbare, cum ar fi ca reduceri ale poluării apei și ale emisiilor de gaze cu efect de seră în atmosferă.

Până acum, în Europa pierderile nete sunt mult mai mici din cauza aporturilor mai mari de îngrășăminte și mai puține eroziuni în context global. Unele regiuni și-au construit chiar și o moștenire semnificativă de fosfor în sol datorită fertilizării intensive și creșterii animalelor de-a lungul mai multor ani. Cu toate acestea, riscul deficitului de fosfor ar putea crește în unele regiuni, odată cu reducerea utilizării îngrășămintelor, și ar putea crește gradul de erodare a solului cu un procent cuprins între 13% și 23% în UE până în 2050 din cauza efectelor schimbărilor climatice.

Estimările referitoare la pierderile de sol sunt chiar mai mari atunci când sunt luate în considerare și alte procese, ca de exemplu, eroziunea eoliană, lucrările intensive ocazionate de cultivarea solului, recoltarea.

Lucrările fără mobilizarea solului ar duce la o restabilire semnificativă a calității solului, chiar mai eficientă dacă aceasta este combinată cu fertilizarea organică. Atunci când este combinată lucrarea solului fără mobilizare cu utilizarea culturilor de acoperire, aceasta poate menține randamentul culturilor și poate reduce costurile, concomitent cu sporirea fertilității solului, mai arată analiza prezentată.

În concluzie, managementul fertilizanților, mai ales a celor organici, reprezintă un instrument important și pentru refacerea și menținerea calității solului!

Recomandările editorilor pe aceeași temă: