Data publicării: 14 decembrie 2021

Așa după cum se știe deja, Comisia Europeană și-a fixat ca obiective principale o lume mai curată, mai sănătoasă. Un domeniu esențial de acțiune în acest sens îl reprezintă și refacerea sănătății solului. La sfârșitul lunii noiembrie, Comisia a prezentat noua sa strategie în domeniul solului. Aceasta urmează să fie mai degrabă un rezultat important al Pactului verde european și al Strategiei UE pentru biodiversitate pentru 2030, decât un instrument pentru abordarea crizei climatice și a biodiversității.

Se dorește același nivel de reglementare ca pentru apă și aer

Solurile sănătoase reprezintă fundamentul pentru 95% din alimentele pe care le consumăm, găzduiesc mai mult de 25% din biodiversitatea din lume și reprezintă cel mai mare bazin de carbon terestru de pe planetă. Cu toate acestea, 70% din solurile din UE nu sunt într-o stare bună. Strategia stabilește un cadru cu măsuri concrete pentru protecția, refacerea și utilizarea durabilă a solurilor și propune un set de măsuri voluntare și obligatorii din punct de vedere juridic. Această strategie urmărește creșterea carbonului din sol, combaterea deșertificării, refacerea terenurilor și a solului degradate și asigurarea faptului că, până în 2050, toate ecosistemele de sol sunt într-o stare sănătoasă.

Strategia solicită asigurarea aceluiași nivel de protecție a solului care există pentru apă, mediul marin și aer în UE. Acest lucru se va realiza printr-o propunere, ce va fi finalizată până în 2023, pentru o nouă lege privind sănătatea solului, în urma unei evaluări de impact și a unei consultări ample a părților interesate și a statelor membre. Strategia mobilizează, de asemenea, angajamentul societal și resursele financiare necesare, cunoștințele partajate și promovează practicile durabile de gestionare a solului și monitorizarea, sprijinind ambiția UE de acțiune globală asupra solului.

„Am prezentat o strategie revoluționară a UE în domeniul solului, cu o agendă politică puternică, care își propune să acorde solurilor același nivel de protecție ca apei, mediului marin și aerului”, a declarat Comisarul pentru mediu, oceane și pescuit, Virginijus Sinkevičius.

Recomandări ale editorilor pe aceeași temă: