Data publicării: 31 august 2021

Așa după cum informam încă înainte de începutul vacanței, a avut loc o schimbare legislativă, respectiv aprobarea HG nr. 587/2021, care a intrat în vigoare începând cu data de 4 iunie. Conform acesteia, Codul de Bune Practici Agricole nu mai este obligatoriu pentru fermieri. În schimb, conformarea la Programul de Acțiune pentru pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole, rămâne obligatorie!

Încălcarea prevederilor obligatorii atrage sancțiuni!

Prin acest nou act normativ se face distincția între Cod, care include atât norme obligatorii ce trebuiesc respectate de fermieri, dar și o serie de bune practici ce exced acestor reguli, și Programul de acțiune, care cuprinde doar norme obligatorii. Astfel, noua prevedere legală vine în sprijinul acelor fermieri mai mici, care au greutăți în a aplica unele bune practici ce nu fac parte din normele obligatorii. Tocmai din acest motiv, nu ar mai trebui să existe nici un fel de îngăduință pentru cei care, ignorând regulile obligatorii, poluează apele cu compuși ai azotului!

Totodată, atât CBPA, cât și Programul de acțiune au fost modificate, în așa fel încât să fie mai bine adaptate la noile realități ale agriculturii din România.

Atenție însă: faptul că alinierea la noul CBPA a devenit voluntară și nu obligatorie, nu transformă acest important document într-o hârtie care poate fi ignorată. Dimpotrivă, Codul rămâne un ghid de urmat. Prevederile sale, implementarea lor în toate fermele trebuie să rămână unul dintre obiectivele strategice ale fiecărui agricultor, mare sau mic. Ca atare, chiar și gospodarii cu mijloace mai reduse momentan, trebuie să cunoască conținutul Codului și să se orienteze, treptat spre adoptarea bunelor practici prezentate acolo.

Pe de altă parte, nerespectarea măsurilor prevăzute în Programul de acțiune este sancționată de lege. Sancțiunile pot fi contravenționale și se pot acorda de structurile Gărzii Naționale de Mediu, sau se pot aplica sancțiuni / reduceri parțiale sau totale la plățile efectuate de către APIA.

Ambele documente, precum și un îndrumar care explică cum se poate evita încălcarea Programului sunt disponibile pe site-ul apanoastra.ro sau, direct, aici.

Recomandările editorilor pe aceeași temă: