Data publicării: 3 martie 2020

Iată că sfârșitul iernii a adus cu el și mult-așteptatele precipitații, atât de necesare refacerii rezervei de apă din sol. Conform datelor Administrației Naționale de Meteorologie, în majoritatea regiunilor țării s-a ajuns la un nivel optim pentru dezvoltarea culturilor de toamnă. Pe de altă parte, această situație presupune și apariția unor riscuri suplimentare de poluare.

Cantitățile mari de îngrășăminte manipulate – un factor de risc în plus

Perioada de primăvară este una în care, din experiența acumulată, numărul incidentelor legate de poluarea cu azot este mai mare. Motivele sunt de mai multe tipuri și sunt direct legate de specificul activității, dar și al vremii la început de primăvară. Pe de o parte, precipitațiile sunt mai bogate. Cantității de apă provenite din precipitații i se mai adaugă și cea rezultată din topirea zăpezilor. Rezultatul constă într-o mai puternică și mai rapidă circulație a apei în sol, atât pe verticală, cât și pe orizontală. Ca atare, în această perioadă compușii de azot răspândiți pe terenurile agricole vor fi mai repede și mai ușor transportați în apele subterane sau de suprafață. Rezultatul va consta, inevitabil, în poluarea pânzei freatice și în eutrofizarea apelor de suprafață.

Pe de altă parte, plantele încă nu se dezvoltă într-un ritm prea rapid, astfel încât, necesarul lor de nutrienți, ca și capacitatea de absorbție și consum a acestora, este scăzută. Cu alte cuvinte, aplicarea de îngrășăminte trebuie făcută limitat, cu mare grijă. Altfel se ajunge la o risipă de nutrienți, cu grave consecințe asupra calității apei!

Un risc suplimentar ce apare în această perioadă este generat de transportul unor cantități mari de îngrășăminte naturale de la platformele de depozitare, unde au fost compostate, la zonele de aplicare. Manipularea lor necorespunzătoare, depozitarea în zonele de împrăștiere fără respectarea măsurilor ce se impun, ca și întârzierea aplicării, sunt tot atâtea motive care generează riscuri de poluare a apelor din zonă.

În concluzie, în acest sezon este necesară o atenție sporită la modul în care sunt manipulate îngrășămintele, ca și la respectarea tuturor regulilor prevăzute de Codul de Bune Practici Agricole, legat de aceste subiecte.

Doar astfel poate fi păstrată calitatea apelor din fântânile noastre!

Recomandările editorilor pe aceeași temă: