Data publicării: 21 aprilie 2020

Pentru practicarea oricărei forme de agricultură, apa reprezintă principala resursă necesară. Dacă s-au găsit forme care să permită cultivarea unor plante fără sol – e drept că rezultatele nu au savoarea celor normale – în schimb, fără apă, nimeni nu a reușit să mențină în viață vreo cultură. Tocmai din acest motiv utilizarea rațională a apei este una dintre cele mai importante griji ale tuturor factorilor responsabili.

În acest context, Consiliul European a adoptat o nouă reglementare în domeniu, la începutul acestei luni.

Apele recuperate – o cale de a reintroduce nutrienții în circuit

„Resursele de apă ale Uniunii sunt supuse unor presiuni din ce în ce mai mari, ceea ce generează un deficit de apă și deteriorarea calității acesteia. În special schimbările climatice, condițiile meteorologice imprevizibile și seceta contribuie în mod semnificativ la creșterea presiunii generate de dezvoltarea urbană și de agricultură asupra disponibilității apei dulci”, au apreciat membrii Consiliului.

Aceasta a fost principala rațiune care a condus la adoptarea unui regulament care va facilita utilizarea apelor uzate urbane epurate (apă recuperată) pentru irigații în agricultură.

Se speră că normele în cauză vor ajuta Europa să se adapteze la consecințele schimbărilor climatice. Regulamentul este bazat și pe principiile economiei circulare și va avea ca efect mărirea cantității de apă disponibile și încurajarea utilizării eficiente a acesteia. În acest sens, s-a avut în vedere că utilizarea apelor recuperate pentru irigații în agricultură sau în sectorul forestier ar putea să constituie o modalitate de a reintroduce nutrienții, cum ar fi azotul, fosforul și potasiul, în ciclurile biogeochimice naturale.

„Dacă se asigură disponibilitatea unor cantități suficiente de apă pentru irigarea câmpurilor, în special în timpul valurilor de căldură și al secetelor grave, se poate contribui la prevenirea pierderilor de recolte și a penuriilor de alimente”, au mai apreciat autorii inițiativei.

Dat fiind că între statele membre există diferențe mari din punct de vedere geografic și climatic, fiecare stat membru poate decide dacă este oportun să folosească, pe întreg teritoriul său sau în anumite părți ale acestuia, ape recuperate pentru irigațiile în agricultură.

Pentru a putea fi pus în aplicare, Regulamentul mai trebuie să fie adoptat și de Parlamentul European și publicat în Jurnalul Oficial al UE.

Recomandările editorilor pe aceeași temă: