Data publicării: 11 martie 2021

Atât îngrășămintele, cât și pesticidele – fie ele insecticide, fungicide sau alte substanțe de tratament – sunt absolut necesare în contextul unei agriculturi moderne. Acest lucru, însă, nu presupune și manipularea lor oricum, după bunul plac al fiecăruia. Atât bunele practici, cât și legislația, impun un set minim de reguli care trebuiesc respectate legat de manipularea și depozitarea acestor categorii de substanțe.

Reguli simple, dar absolut obligatorii!

Regulile privind depozitarea și manipularea îngrășămintelor și pesticidelor trebuie respectate de la pătrunderea acestora în fermă și până la distribuirea lor pe câmp și, apoi, în ceea ce privește neutralizarea resturilor.

Depozitarea se face în încăperi încuiate, acoperite și bine izolate. Podeaua acestor încăperi trebuie să fie impermeabilă. Pragurile trebuie să fie înalte. În cazul unor inundații exterioare, ele trebuie să împiedice pătrunderea apei în încăperile de depozitare. De asemenea, trebuie să împiedice și trecerea unor eventuale scurgeri din interior în afară. În încăperile în care se depozitează pesticide sub formă lichidă trebuie să se găsească și cel puțin o ladă cu rumeguș și saci de plastic sau găleți. În cazul unor scurgeri de soluții, peste balta rezultată se presară rumeguș, care absoarbe lichidele vărsate. Acesta se strânge apoi în saci de plastic sau găleți.

Din magazie, substanțele se scot doar pe baza unor evidențe precise. Prepararea lor, prin diluare, se face pe platforme impermeabile, astfel încât eventualele scurgeri să poată fi captate. Inutil să mai spunem că prepararea se va face numai în conformitate cu indicațiile producătorului. Ambalajele se clătesc și se colectează, urmând a fi predate producătorului sau distribuitorului, așa cum am mai arătat.

Îngrășămintele se depozitează și ele pe platforme impermeabile și la adăpost de ploaie ori inundații. Distribuirea se face cu utilaje adecvate, respectând cu strictețe dozajul stabilit.

În timpul aplicării fertilizanților sau a pesticidelor, manipulanții trebuie să respecte normele specifice de protecție. În primul rând ei trebuie să folosească măști, mănuși și ochelari de protecție. Dacă este cazul, vor utiliza și combinezoane speciale și cizme de cauciuc. În timpul lucrului nu se fumează, nu se bea și nu se mănâncă. Înainte de pauza de masă și la încetarea lucrului, se face dezechiparea și se spală foarte bine mâinile și fața.

Acestea sunt doar câteva dintre regulile simple de urmat pentru prevenirea poluării apelor și, mai ales, pentru menținerea sănătății umane!

Recomandările editorilor pe aceeași temă: