Data publicării: 16 iunie 2020

Într-un articol anterior, am scris despre pericolele la care se expun cei care consumă apă poluată cu nitrați. Am pomenit și despre un ghid elaborat de medicii Institutului Național de Sănătate Publică (care poate fi consultat și aici). Respectiva lucrare enunță și un set de reguli care trebuie respectate atunci când se construiește o fântănă nouă. Dacă aceste norme nu sunt urmate încă de la începutul construcției fântânii, ulterior lucrările de reparație sau adaptare sunt fie foarte scumpe, fie imposibile.

Dealtfel, majoritatea acestor reguli au fost formulate și transmise și empiric, pe baza observațiilor a generații întregi. În epoca modernă ele au fost confirmate și completate de către oamenii de știință.

Stratul de apă trebuie să aibă minimum patru metri

Adâncimea fântânii trebuie astfel calculată încât stratul de apă folosit să aibă o adâncime de cel puțin patru metri. Pereții trebuie să fie din materiale impermeabile: ciment, cărămidă sau piatră, beton, tuburi de polipropilenă de înaltă densitate sau alte materiale asemenea. Ideea este să devină imposibilă pătrunderea în interiorul tubului fântânii a unor infiltrații din straturile superioare pânzei freatice! Astfel va fi evitată, în bună parte, pătrunderea în apa fântânii a nitraților proveniți de la gunoiul de grajd din gospodărie sau de la îngrășămintele folosite în curte de noi sau de vecini.

Fântâna trebuie să aibă ghizduri, spun normativele în vigoare, începând de la 60 cm sub sol și până la 70 – 100 cm deasupra.

În jurul fântânii trebuie să existe o zonă de protecție cu o rază de cel puțin 1,5 metri. Terenul din acest perimetru trebuie să fie impermeabilizat și cimentat sau pietruit și să aibă o pantă care să asigure scurgerea apei și lichidelor provenite din precipitații, scurgeri sau alte surse.

Fântâna trebuie să aibă un capac care să împiedice pătrunderea impurităților. De asemenea, este indicat să aibă și un acoperiș care să împiedice ploaia să ajungă în puț.

La fel de important este ca, în cazul în care apa se scoate cu găleata, aceasta să fie una specială, a fântânii respective. Găleata se ține în interiorul puțului. Lanțul trebuie să aibă un limitator de lungime, care să împiedice găleata să ajungă pe fund și să tulbure apa.

Dacă se folosește o pompă, aceasta trebuie amplasată suficient de sus față de stratul de pe fund, încât să nu absoarbă impurități.

Dar trebuie reținut că toate aceste reguli sunt doar o completare a regulilor prevăzute de Codul de Bune Practici Agricole! Altfel, nu ajută prea mult!

Recomandările editorilor pe aceeași temă: