Data publicării: 16 septembrie 2021

Aplicarea îngrășămintelor presupune, pe lângă respectarea cantităților și perioadelor de aplicare, și respectarea unor reguli referitoare la modul în care se face aplicarea. Căci dacă fertilizanții sunt aplicați la întâmplare, atunci se pot produce poluări ale apelor din împrejurimi, chiar și dacă se utilizează doar cantități reduse de îngrășăminte!

Este interzisă aplicarea fertilizanților pe suprafețele inundate sau înghețate

Îngrășămintele nu se aplică pe terenuri saturate cu apă, inundate, înghețate sau acoperite cu zăpadă.

De pe un teren inundat, apa va prelua cea mai mare parte a azotului și îl va transporta către alte zone decât unde s-a împrăștiat și s-a dorit fertilizarea.

De asemenea, un teren saturat cu apă va dizolva fertilizanții într-o cantitate mult prea mare de apă pentru ca rădăcinile să-i poată prelua eficient, fapt ce va conduce la infiltrări în sol ale compușilor azotului, sub nivelul rădăcinilor, unde plantele nu îi mai pot folosi. De acolo ajung în stratul de apă freatică, care alimentează fântânile din zonă. De acolo, drumul spre ceaiul ori ciorba celor din zonă este foarte scurt.

Fertilizarea pe terenurile acoperite de zăpadă sau înghețate prezintă un risc major dublu legat de pierderile de azot. Pe de o parte, zăpada sau gheața indică temperaturi scăzute, adică faptul că plantele nu au nevoie de nutrienți pentru că dezvoltarea lor este oprită sau extrem de încetinită. Pe de altă parte, odată cu topirea zăpezii, apa rezultată dizolvă azotul și îl transportă, fie pe la suprafața solului către râurile și lacurile din zonă, fie prin infiltrare în sol, în straturile profunde unde nu mai e accesibil plantelor, și în pânza freatică. În ambele situații, pe lângă faptul că îngrășământul respectiv este pierdut, se produc și daune însemnate pentru mediu!

Este obligatorie și încorporarea în sol a îngrășămintelor organice aplicate pe terenurile arabile cu o pantă mai mare de 12%, în cel mult 24 de ore de la aplicarea acestora. Motivul este de a evita spălarea nutrienților, deoarece terenurile în pantă favorizează spălarea la suprafață și șiroirea. În plus, prin încorporarea în sol se evită și pierderile de azot prin evaporarea amoniacului (favorizată de vânt și soare).

Recomandările editorilor pe aceeași temă: