Data publicării: 23 ianuarie 2019

Construirea unei fântâni a fost, dintotdeauna, un eveniment în orice gospodărie sau comunitate. Și pentru ca apa să fie una bună, sănătoasă, există și un set de reguli care trebuie respectate încă de la început. Dacă sunt ignorate, atunci există șanse maxime ca apa din fântână să fie poluată. 

De asemenea, dacă aceste norme nu sunt urmate încă de la începutul construcției fântânii, ulterior lucrările de reparație sau adaptare sunt fie foarte scumpe, fie imposibile. Dealtfel, majoritatea acestor reguli au fost formulate empiric, pe baza observațiilor a generații întregi. În epoca modernă ele au fost confirmate și completate de către oamenii de știință.

Unde amplasăm fântâna?

Primele reguli se referă la alegerea amplasamentului sursei de apă. Distanța între viitoarea fântână și orice sursă de poluare – grajd, coteț, latrină, depozit de gunoi, etc – trebuie să fie de cel puțin zece metri. Apoi, în zonele în pantă, se va urmări ca puțul să fie amplasat mai sus sau, în cel mai rău caz, la aceași înălțime cu sursele de poluare enumerate. Sursele amintite sunt, cu toate, generatoare de azotați, atât de dăunători în cantități mari!

Adâncimea fântânii trebuie astfel calculată încât stratul de apă folosit să aibă o adâncime de cel puțin patru metri. Pereții trebuie să fie din materiale impermeabile: ciment, cărămidă sau piatră, beton, tuburi de polipropilenă de înaltă densitate sau alte materiale asemenea. Ideea este să devină imposibilă pătrunderea în interiorul tubului fântânii a unor infiltrații din straturile superioare pânzei freatice! Astfel va fi evitată, în bună parte, pătrunderea în apa fântânii a scurgerilor provenite de la îngrășămintele folosite în curte de noi sau de vecini, ori provenind de la gunoiul de grajd din gospodărie. În jurul fântânii trebuie să existe o zonă de protecție cu o rază de cel puțin 1,5 metri. Terenul din acest perimetru trebuie să fie impermeabilizat și cimentat sau pietruit și să aibă o pantă care să asigure scurgerea apei și lichidelor provenite din precipitații, scurgeri sau alte surse.

Cum să construim corect o fântână

Fântâna trebuie să aibă ghizduri, spun normativele în vigoare, începând de la 60 cm sub sol și până la 70 – 100 cm deasupra. Mai trebuie să aibă un capac, care să împiedice pătrunderea impurităților. Deasemenea, este indicat să aibă și un acoperiș, care să împiedice ploaia să ajungă în puț. La fel de important este ca, în cazul în care apa se scoate cu găleata, aceasta să fie una specială, a fântânii respective. Găleata se ține în interiorul puțului. Lanțul trebuie să aibă un limitator de lungime, care să împiedice găleata să ajungă pe fund și să tulbure apa.

Dacă se folosește o pompă, aceasta trebuie amplasată suficient de sus, față de stratul de pe fund, încât să nu absoarbă impurități.

Într-un material viitor vom vorbi și despre modul în care fântâna trebuie curățată și dezinfectată.