Data publicării: 14 iunie 2019

Problema amenajării unor adăposturi pentru animale în timpul pășunatului poate părea una simplă. În realitate, este destul de complexă, căci există mai multe specii de animale care pășunează liber și mai multe categorii de cerințe. Deasemenea, specificul zonelor de pășunat diferă și el. Toate acestea generează diferite tipuri de adăposturi. Specialiștii Institutului de Cercetare – Dezvoltare pentru Pajiști, de la Brașov, care își desfășoară activitatea sub coordonarea Academiei de Științe Agricole și Silvice a elaborat un ghid de amenajări pastorale, disponibil aici.

Taurii trebuie să beneficieze de adăposturi speciale!

Una dintre categoriile de adăposturi o reprezintă, la munte, grajdurile pentru tauri și pentru fătări. Mărimea acestora se stabilește în funcție de numărul de tauri ce urmează a fi adăpostiți, adăugându-se și o încăpere suplimentară pentru fătare pentru trei – patru vaci. În capele grajdului se construiesc și una sau două încăperi. Prima dintre ele are rolul de magazie, iar a doua de locuință pentru îngrijitori, dacă nu există o altă construcție cu asemenea destinație. Lângă grajd se amenajează și un padoc cu patru – cinci parcele, pentru pășunatul și plimbatul taurilor.

La aceste grajduri se amenajează bazine de colectare a bălegarului şi a urinei sub formă de tulbureală de bălegar.

O altă formă de construcție este tabăra de vară aflată, ca altitudine, la etajul fagului și la etajul inferior al molidului. Construcţia este, de obicei, închisă pe trei părţi, având forma unei potcoave. În mod obligatoriu trebuie prevăzută cu un padoc betonat şi un bazin pentru colectarea dejecţiilor lichide şi solide, cu care, sub formă de tulbureală de bălegar se va fertiliza pajiştea.

La ambele capete, tabăra are câte o încăpere, una ce serveşte ca magazie iar alta ca locuinţă pentru îngrijitori. Dacă tabăra este pentru vaci cu lapte, se amenajează şi o încăpere specială pentru păstrarea şi prelucrarea laptelui. Acoperişul poate fi în una sau două ape. Lateral, tabăra este prevăzută cu iesle pentru administrarea furajelor suplimentare: masă verde cosită, iarbă însilozată, fân,concentrate.

Recomandările editorilor pe aceeași temă: