Data publicării: 13 iunie 2019

Adăposturile pentru animale pe perioada pășunatului trebuie să îndeplinească o serie de condiții, prevăzute în ghidul elaborat de specialiștii ASAS. Cei interesați pot să vizualizeze documentul integral aici.

Strungile tradiționale sunt poluante!

Principalele recomandări referitoare la amplasarea taberelor de vară au în vedere măsuri care să prevină poluarea accidentală a zonei. De exemplu, amplasarea trebuie să se facă pe locuri mai ridicate şi cât mai în susul pantei, atât pentru scurgerea apelor, cât şi pentru a crea posibilitatea ca tulbureala de bălegar şi gunoiul strâns la tabără să poată fi transportat din deal în vale şi nu invers.

De asemenea, ghidul mai recomandă ca tabăra să nu fie amplasată la prea mare distanţă de sursa de adăpare. Este și mai bine să se caute posibilităţi ca apa să poată fi adusă, prin conductă, în jgheaburi la tabără.

Ghidul mai stabilește și un set de reguli pentru construirea și amplasarea strungilor de la stâne. „Se consideră că sistemul strungilor fixe nu este bun pe pajiştile montane, pentru că, stând prea mult într-un loc, se distruge complet vegetaţia ierboasă şi nu mai cresc decât buruieni nitrofile”, arată autorii lucrării.

Pentru a remedia această problemă ei recomandă ca strunga să fie mutată la fiecare 2-4 zile în alt loc. Așa toate porţiunile de pajişte din apropierea stânei pot fi fertilizate prin târlire, prin mutarea strungii. Pentru ca strunga să poată fi cu uşurinţă mutată, se confecţionează din patru stâlpi aşezaţi pe o talpă de lemn, cu un acoperiş simplu de şindrilă sau carton gudronat care asigură în timpul mulsului adăpost contra ploilor şi 4-6 butuci de lemn sau scăunele simple pe care stau mulgătorii, precum şi împrejmuirea care închide oile nemulse, amenajată din porţi de târlire. Mutarea unei astfel de strungi se poate face de doi oameni în timp de cel mult o oră, apreciază specialiștii ASAS.

Un alt tip de construcție îl reprezintă silozurile. Cele mai bune silozuri sunt considerate cele construite din piatră sau beton. Atât platforma cât şi pereţii laterali protectori se fac din piatră cu mortar de ciment sau din beton, având dimensiunile de 6-10 m lăţime, 1,5-2,5 m înălţime şi 20-40 m lungime. Mărimea acestor silozuri se calculează în raport cu animalele ce se vor hrăni şi cantitatea de nutreţ însilozat necesară, socotind că la un m³ siloz construit se poate depozita 650-700 kg masă verde sub formă de semisiloz.

În concluzie, chiar și construcția unor adăposturi temporare, pe perioada pășunatului liber al animalelor, trebuie să respecte reguli care să asigure împiedicarea poluării apelor din zonă!

Recomandările editorilor pe aceeași temă: