Data publicării: 12 octombrie 2021

Așa cum am arătat în prima parte a acestui articol, în urma utilizării îngrășămintelor, ca și în urma depozitării necorespunzătoare a gunoiului de grajd, în atmosferă se pot degaja gaze cu un impact grav asupra sănătății oamenilor, plantelor și animalelor, deopotrivă. În această a doua parte a articolului vă prezentăm și măsurile pe care Codul de bune practici agricole (CBPA) le prevede pentru a evita aceste fenomene nedorite.

Gunoiul trebuie acoperit!

Pentru reducerea emisiilor de amoniac, măsurile trebuie luate în două domenii principale de activitate: stocarea gunoiului de grajd și aplicarea acestuia din urmă și a fertilizanților minerali în câmp. Referitor la stocare, CBPA recomandă:

  • acoperirea sistemelor de stocare. Este eficientă inclusiv acoperirea grămezilor temporare de gunoi de grajd din câmp;
  • capacitatea sistemului de stocare trebuie să fie suficientă pentru ca aplicarea fertilizanților să aibă loc doar când este nevoie pentru plante. O capacitate insuficientă de stocare forțează fermierii să aplice gunoiul de grajd atunci când plantele nu au nevoie, crescând astfel pierderile;
  • permiterea apariției unor cruste la suprafața dejecțiilor care împiedică emisiile de compuși ai azotului;
  • păstrarea gunoiului de grajd provenit de la păsări în stare cât mai uscată.

În ceea ce privește aplicarea, este recomandată utilizarea unui plan de fertilizare care să aibă la bază studii agrochimice și aplicarea de cantități optime. Aplicarea trebuie să aibă loc pe vreme răcoroasă și fără vânt. Este recomandabilă utilizarea de mașini specializate de împrăștiere de tip trailing hose (cu tuburi flexibile gen furtun), trailing shoe (cu saboți) sau prin injectare. Aplicarea prin împrăștiere trebuie evitată. De asemenea, încorporarea cât mai rapidă a îngrășămintelor organice solide (sub arătură, prin discuire sau prin grăpare) reduce emisiile. În sfârșit, utilizarea cu precădere a nitratului de amoniu în detrimentul fertilizanților pe bază de uree, are și ea efecte însemnate.

Referitor la oxizii de azot, reducerea emisiilor se poate realiza prin utilizarea unor cantități mai reduse de fertilizanți și aplicarea lor în mai multe etape. Prin această metodă, plantele vor utiliza mai eficient fertilizanții, conducând astfel la reducerea emisiilor. Introducerea plantelor leguminoase în rotația culturilor ajută și ea foarte mult.

Utilizarea tehnicilor prin care solul este cât mai puțin lucrat – „minimum tillage”, combinată cu prevenirea băltirilor și utilizarea inhibitorilor de nitrificare conduc și ele la efecte spectaculoase!

Recomandarile editorilor pe aceeași temă: