Data publicării: 11 octombrie 2021

Poluarea cu azot din surse agricole se produce și prin pierderea acestuia în aer. Pentru că, așa cum arată Codul de bune practici agricole (CBPA), anumite practici agricole favorizează eliberarea azotului în atmosferă. Tocmai din acest motiv, documentul face o serie de recomandări referitoare la măsuri de diminuare a respectivelor pierderi. Și chiar dacă respectarea lor este voluntară, aceasta nu face decât să contribuie la păstrarea sănătății întregii comunități!

Oxizii de azot și amoniacul, gaze ucigătoare!

Cei mai periculoși compuși ai azotului care ajung în atmosferă provenind din surse agricole sunt oxizii de azot și amoniacul. Oxizii de azot pot produce un efect de seră de 300 de ori mai puternic decât dioxidul de carbon. Amoniacul este un poluant important al aerului, cu efecte negative atât asupra sănătății umane, cât și asupra mediului. Emisiile cele mai importante de amoniac provin în special din sectorul de creștere a animalelor. La acestea se adaugă pierderile importante de amoniac din timpul activităților de fertilizare.

Expunerea la concentrații ridicate de oxizi de azot poate fi fatală, iar la valori mai reduse aceștia afectează țesutul pulmonar. Populația expusă la acest tip de poluanți poate avea dificultăți respiratorii, iritații ale căilor respiratorii, disfuncții ale plămânilor. Expunerea pe termen lung, chiar dacă este la o concentrație redusă, poate distruge țesuturile pulmonare ducând la emfizem pulmonar. Persoanele cele mai afectate de expunerea la acest poluant sunt copiii.

De asemenea, oxidul de azot produce vătămarea serioasă a vegetației prin albirea sau moartea țesuturilor plantelor, reducerea ritmului de creștere a acestora. Expunerea la oxizii de azot poate provoca boli pulmonare și animalelor, care seamănă cu emfizemul pulmonal, iar expunerea la dioxidul de azot poate reduce imunitatea animalelor provocând boli precum pneumonie şi gripă.

Gazul de amoniac are acțiune caustică în contact cu suprafețele umede, fiind iritant al pielii, mucoaselor căilor respiratorii, digestive sau ochilor. O concentrație de amoniac de 0,5% în aerul inspirat produce moartea în timp de 30-60 de minute.

Pentru a preveni aceste consecințe, CBPA are mai multe recomandări, printre care :

  • aplicarea unor cantități optime de fertilizanți stabilite ca urmare a efectuării de teste agrochimice de sol și plante
  • aplicarea fertilizanților în mai multe etape, întrucât prin această metodă plantele vor utiliza mai eficient îngrășămintele și astfel se vor reduce emisiile în atmosferă
  • introducerea plantelor leguminoase în rotația culturilor. În acest fel, plantele vor avea la dispoziție mai mult azot sub formă de materie organică, aceasta eliberând în atmosferă cantități mult mai mici de azot.

De asemenea, se recomandă anumite măsuri în ceea ce privește depozitarea gunoiului de grajd, asupra cărora vom reveni pe larg.

Recomandări ale editorilor pe aceeași temă: