Data publicării: 26 septembrie 2023
Unrecognizable ecologist standing where sewage waste water meets the river and taking samples to determine level of contamination and pollution.

Deputații doresc ca listele de supraveghere ale UE – care conțin substanțe ce prezintă un risc semnificativ pentru sănătatea umană și pentru mediu – să fie actualizate în mod regulat, pentru a ține pasul cu noile dovezi științifice și cu noile substanțe chimice. Ei doresc, de asemenea, un subset de PFAS specifice (substanțe perfluoroalchilate și polifluoroalchilate , cunoscute și ca „substanțe chimice pentru totdeauna”), precum și totalul PFAS (parametrul care include totalitatea PFAS cu o concentrație maximă) să fie adăugat la listele cu poluanții apelor subterane și de suprafață. Câteva alte substanțe, inclusiv microplasticele și microorganismele rezistente la antimicrobiene, ar trebui adăugate la aceste liste de îndată ce sunt identificate metode de monitorizare adecvate.

Se actualizează Directivele referitoare la ape

Raportul adoptat include, de asemenea, standarde mai stricte pentru mai multe pesticide (inclusiv glifosat și atrazină) și produse farmaceutice.

Producătorii care vând produse ce conțin substanțe chimice poluante ar trebui să contribuie la finanțarea costurilor de monitorizare, activitate finanțată în prezent doar de Statele Membre.

După vot, raportorul Milan Brglez a declarat: „Revizuirea legislației UE în domeniul apei, inclusiv Directiva-cadru privind apa și cele două directive secundare ale acesteia, este unul dintre instrumentele politice cheie pentru implementarea angajamentelor noastre în cadrul Acțiunii „Poluare zero”. Protecția sporită a apelor UE este extrem de importantă, mai ales în contextul impactului din ce în ce mai presant al schimbărilor climatice – combinat cu poluarea industrială și agricolă – asupra resurselor noastre de apă dulce.”

În conformitate cu ambiția de poluare zero cuprinsă în Pactul Verde European, Comisia a prezentat în octombrie 2022 o propunere de revizuire a listelor de poluanți ai apelor de suprafață și a apelor subterane care trebuie monitorizați și controlați pentru a proteja corpurile de apă dulce ale UE. Noua legislație actualizează Directiva-cadru a apei, Directiva apelor subterane și Directiva privind standardele de calitate a mediului (Directiva ape de suprafață).

Mai multe informații puteți afla urmând Reducing pollution in EU groundwater and surface waters | Actualitate | Parlamentul European (europa.eu)

Recomandările editorilor pe aceeași temă: