Data publicării: 1 iulie 2022

Seria reuniunilor zonale de lucru a continuat la Călărași, 21-22 iunie, cu noi evenimente de informare adresate fermierilor și autorităților: reuniunea „Gunoiul de grajd – bunăstare pentru fermieri! Măsuri locale pentru dezvoltarea agriculturii și protecția apelor”, urmată de masa rotundă destinată agențiilor, pentru factorii interesați din județele Călăraşi și Ialomiţa. Evenimentele au fost organizate de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, prin Unitatea de Management a Proiectului “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți” (UMP_CIPN), fiind încurajat schimbul de informații, analizele pe cadrul actual de implementare și schimbul de bune practici în beneficiul comunităților.

Autoritățile locale şi reprezentanții UMP CIPN au oferit UAT-urilor din județele Călăraşi și Ialomiţa informații concrete despre modul în care gunoiul de grajd poate fi transformat într-o resursă pentru agricultură dacă modalităţile de colectare şi depozitare sunt cele corecte. De asemenea, au fost prezentate noutățile apărute ca urmare a revizuirii Programului de Acțiune și a Codului de bune practici agricole, precum și perspective viitoare de finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

În timp ce Administrația Bazinală de Apă Buzău-Ialomița a reliefat situaţia calității apelor din acest spațiu hidrografic, inclusiv nivelul poluării cu nitrați al acestora, reprezentanții APIA și OJFIR din cele judeţele Călărași și Ialomița au prezentat reguli simple pentru pentru evitarea sancțiunilor la plățile APIA și AFIR privind normele de eco-condiționalitate.

Au fost reluate chestiunile legate de provocările pe care Directiva Nitrați le adresează fermierilor şi modalităţile pentru o comunicare eficientă privind măsurile necesare protecţiei apelor. Între acestea, Help-desk-ul, transferul de informații printr-un sistem de tip rețea și fermierii model ca factori de diseminare a informațiilor, alături de campania de informare publică şi celelalte evenimente ale proiectului.

Proiectul „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți” este parte a demersurilor Guvernului României de asigurare a implementării Directivei Nitrați, prin care se urmărește reducerea poluării cu nutrienți din surse agricole. Proiectul este în a doua fază, cea de finanțare adițională. În această fază a proiectului sunt finanțate peste 80 de comunități locale.