Data publicării: 13 februarie 2023

Primele reuniuni zonale de lucru din acest an s-au defăşurat la Bistriţa, pe 9 şi 10 februarie, cu noi evenimente de informare adresate fermierilor și comunităţilor locale: reuniunea „Gunoiul de grajd – bunăstare pentru fermieri! Măsuri locale pentru dezvoltarea agriculturii și protecția apelor”, urmată de dezbaterea cu factorii interesați din județele Bistriţa-Năsăud și Maramureş. Evenimentele au fost organizate de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, prin Unitatea de Management a Proiectului “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți” (UMP CIPN), fiind încurajat schimbul de informații, analizele pe cadrul actual de implementare și schimbul de bune practici în beneficiul comunităților.

Autoritățile locale şi reprezentanții UMP CIPN au oferit UAT-urilor din cele două judeţe informații concrete despre evoluţia acestui proiect, printre care rezultatele monitorizarii ex-post a investițiilor privind realizarea platformelor comunale pentru colectarea şi depozitarea gunoiului de grajd, cu efecte pozitive în gestionarea integrată a azotului şi reducerea emisiilor de azot la nivel de fermă.

De asemenea, au fost comunicate oportunităţile despre investițiile viitoare pentru UAT-uri și pentru modernizarea fermelor, ca urmare a viitoarelor finanțări disponibile din fondurile Băncii Mondiale. În plus, au fost prezentate şi noutățile apărute pe baza revizuirii Programului de Acțiune și a Codului de bune practici agricole, alături de evitarea sancțiunilor la plățile APIA și AFIR, privind respectarea normelor de eco-condiționalitate.

În timp ce reprezentanții Administrației Bazinale de Apă Someș-Tisa au prezentat datele de monitorizare cu privire la poluarea cu nitraţi a apelor subterane și de suprafață şi măsurile necesare evitării poluării, cei de la APIA și OJFIR din judeţele menţionate au prezentat măsurile care trebuie luate de fermieri pentru evitarea sancțiunilor.

Consultările au avut în vedere problemele întâlnite privind activitatea în teren și posibile soluții la acestea, dar și despre acțiuni ce pot îmbunătăți implementarea Directivei Nitrați.

Au fost reluate aspectele legate de modalităţile pentru o comunicare eficientă privind măsurile necesare protecţiei apelor. Între acestea, Help-desk-ul, transferul de informații printr-un sistem de tip rețea și fermierii model ca factori de diseminare a informațiilor, alături de campania de informare publică şi celelalte evenimente ale proiectului.

Proiectul „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți” este parte a demersurilor Guvernului României de asigurare a implementării Directivei Nitrați, prin care se urmărește reducerea poluării cu nutrienți din surse agricole. Proiectul este în a doua fază, cea de finanțare adițională. Proiectul inițial a demarat în 2008 și s-a încheiat în 2017 și a finanțat un număr de 86 de platforme de management de gunoi de grajd. Finanțarea adițională a proiectului este alocată până în iunie 2023. În această fază a proiectului sunt finanțate 86 de comunități locale.