Data publicării: 27 decembrie 2022

Primul raport de monitorizare din cadrul programului „Poluare zero”, intitulat „Căi către un aer, o apă și un sol mai curate pentru Europa” a avut loc pe 8 decembrie. Raportul prezentat de către Comisia Europeană este rezumatul de politică al raportului de monitorizare care a fost elaborat de Agenția Europeană de Mediu (AEM) și integrează cele mai relevante date din toate domeniile de poluare monitorizate la nivelul UE și raportul privind perspectivele, care a fost coordonat de Centrul Comun de Cercetare al Comisiei. Modelarea și rezultatele analizei prospective se bazează pe o evaluare a beneficiilor preconizate de reducere a poluării ale principalelor inițiative politice ale UE.

Poluarea în scădere prea lentă

Poluarea este una dintre cele cinci amenințări principale la adresa biodiversității. Limitele planetare pentru poluare, și anume spațiul de operare sigur al Pământului, sunt depășite pentru nutrienți (în Europa cu un factor de doi pentru fosfor și un factor de 3,3 pentru azot) și pentru „entitățile noi” (inclusiv substanțele chimice și materialele din plastic).

Comparativ cu anii de referință, poluarea aerului, poluarea cu pesticide și antimicrobiene a fost redusă cu 12% (pentru zona ecosistemelor afectate de poluarea aerului), 14% (pentru utilizarea și riscul pesticidelor chimice), 26 % (pentru utilizarea pesticidelor mai periculoase) și 18% (pentru vânzările de antimicrobiene). Pentru obiectivul de 50% pierderi de nutrienți, datele sunt încă în curs de colectare. O serie de indicatori par să indice faptul că pierderile de nutrienți au rămas relativ stabile, fără a indica o reducere semnificativă în ultimul deceniu.

Limitele de poluare ale UE pentru protejarea biodiversității au fost depășite în mod semnificativ. Pe baza datelor din 2015, 23% din cele mai mult de 10 000 de corpuri de apă subterană din UE și 59% din cele aproape 100 000 de corpuri de apă de suprafață din UE încă nu reușesc să atingă o „stare chimică bună”. Conform datelor din 2018, 80% din suprafața maritimă a UE nu îndeplinește încă „o stare ecologică bună” pentru contaminanți. 13 state membre și-au prezentat cel de-al 3-lea plan de gestionare a bazinelor hidrografice (RBMP) înainte de sfârșitul lunii octombrie 2022. O analiză preliminară indică o situație în general stabilă în comparație cu al 2-lea RBMP, în special în ceea ce privește starea chimică a apelor subterane. Starea ecologică și starea chimică a apelor de suprafață sunt mai diversificate, unele țări prezentând semne de îmbunătățire, în timp ce altele raportează deteriorarea calității.

Dovezile științifice indică provocări suplimentare, cum ar fi lipsa de cunoștințe și de date privind poluarea apei, a mediului marin și a solului. Impactul poluanților asupra ecosistemelor crește datorită efectelor lor combinate. Amploarea impactului zgomotului subacvatic, al microplasticelor și al poluării luminoase asupra biodiversității devin din ce în ce mai evidente.

„Tranziția verde și cea digitală trebuie să se accelereze pentru a permite UE să atingă obiectivele pentru 2030”, este concluzia raportului.

Documentul complet poate fi descărcat de la EUR-Lex – 52022DC0674 – RO – EUR-Lex (europa.eu)

Recomandările editorilor pe aceeași temă: