Data publicării: 15 iunie 2021

Principalele foloase pe care perdelele agricole de protecție le aduc pot fi rezumate în două cuvinte: umiditate și adăpost. Prin prezența lor și microclimatul pe care îl creează în jur, pot determina o producție care o depășește cu mult pe cea care s-ar fi obținut folosind zona ocupată de perdea pentru cultură.

Avantaje multiple, împotriva poluării, secetei, vânturilor

În afară de protecția efectivă, perdelele forestiere aduc o seamă de avantaje și în ceea ce privește biodiversitatea. În vegetația lor se dezvoltă ecosisteme care contribuie inclusiv la distrugerea unor dăunători ai culturilor. Nu în cel din urmă rând, asigură avantaje și în ceea ce privește orientarea și limitele solelor agricole.

În ceea ce privește protecția împotriva poluării, serviciile sunt imense. Pentru că rădăcinile arborilor și arbuștilor care formează perdelele pătrund mai adânc în sol decât rădăcinile culturilor, acestea pot absorbi eventuale cantități de azot rămase neutilizate și aflate „în drum” spre pânza freatică.

În cadrul PNDR, a existat Sub-măsura 8.1, referitoare la crearea de suprafețe de protecție alcătuite din vegetație forestieră. Programul a fost supranumit și „Prima împădurire”. Mai multe avantaje au fost oferite celor care au dorit să înființeze astfel de perdele. Rezultatele, însă, nu au fost pe măsura așteptărilor. Tocmai de aceea, factorii de decizie implicați la nivel național doresc relansarea unor noi programe în domeniu. Acest obiectiv, dealtfel, este în acord cu noile strategii europene, mai ales Pactul Verde și Biodiversitate.

Dar, dincolo de programele oficiale, important este ca fermierii să înțeleagă avantajele pe care le oferă acest tip de plantații. Trebuie înțeles că avantajele pe care le oferă nu se simt decât după câțiva ani (uneori chiar 10–15). În schimb, ele se întind pe generații! Apoi, pe lângă avantajele oferite pentru protecția culturilor și biodiversitate, există și avantaje economice directe, precum obținerea de lemn de foc (e drept, în mici cantități).

Și, peste toate, perdelele forestiere constituie, cum am mai spus, o barieră împotriva poluării apelor, astfel încât să ne ferească de bolile cauzate de poluare!

Recomandările editorilor pe aceeași temă: