Data publicării: 27 iulie 2020

Utilizarea sistemelor de irigații este o practică agricolă dintre cele mai eficiente. Mai mult decât atât, în contextul actualelor modificări climatice, începe să devină aproape indispensabilă. Dar irigarea presupune și respectarea anumitor norme, astfel încât cantitatea sporită de apă să nu însemne și un transport mai rapid și mai lesnicios al azotului din sol în pânza freatică, generând poluarea apei din fântâni.

Zonele nisipoase sunt mai expuse poluării

Capitolul 9 al Codului de Bune Practici Agricole (CBPA) este dedicat aspectelor specifice fertilizării echilibrate în condiții de irigație. Acolo găsim reguli foarte concrete, care permit evitarea poluării cu azot atunci când se irigă.

Conform CBPA, riscul maxim de poluare există pe terenurile cu textură grosieră (soluri nisipoase), cu nivelul pânzei freatice la mică adâncime (doi metri), unde se realizează culturi intensive, pe care se aplică doze mari de îngrășăminte cu azot. Pe solurile cu textură medie și fină și la care nivelul pânzei freatice se găsește la o adâncime mai mare de doi metri, riscul de poluare este mult redus.

De aceea CBPA recomandă ca alegerea tehnicii de irigare și a cantității de apă aplicate să se facă în funcție de caracteristicile solului. De asemenea, irigarea trebuie să se facă cât mai uniform posibil, pentru a evita apariția unor zone cu exces de apă, în care pot apărea spălări ale îngrășămintelor prin scurgere la suprafață.

Momentul irigării trebuie ales atunci când cultura suferă deja de un ușor deficit hidric. Astfel, apa aplicată va fi utilizată mai intens. O altă recomandare se referă la stimularea dezvoltării rețelei radiculare a plantelor. Astfel este explorat un volum mai mare de sol și crește eficiența absorbției și utilizării fertilizanților și a apei.

Pe solurile cu permeabilitate mare este contraindicată irigarea prin curgere gravitațională. Codul de Bune Practici Agricole recomandă pentru aceste zone irigarea localizată, prin picurare sau folosirea mini aspersoarelor.

În concluzie, irigarea trebuie să rămână o metodă de îmbunătățire a producției, fără să devină și un mijloc de poluare a apelor din fântâni sau din râuri. Altfel, poate face mai mult rău decât bine!

Recomandările editorilor pe aceeași temă: