Data publicării: 14 ianuarie 2021

Începând din acest an, colectarea deșeurilor menajere va deveni încă mult mai selectivă decât până acum. Conform Legii 181/2020, deșeurile biodegradabile vor fi colectate separat și în mediul urban, iar în gospodăriile individuale va fi încurajată compostarea acestora.

Compostarea deșeurilor biodegradabile devine obligatorie și la oraș

Începând cu 1 ianuarie 2021, „autoritățile administrației publice locale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, respectiv asociațiile de dezvoltare intercomunitară ale acestora, trebuie să implementeze sistemul de colectare separată a deșeurilor biodegradabile, să extindă colectarea separată din ușă în ușă a biodeșeurilor în mediul urban, dublată de implementarea schemei „plătește pentru cât arunci “și să încurajeze compostarea individuală în gospodăriile din mediul rural”, subliniază articolul 1, alin.3, al Legii 181/2020.

Dacă până acum compostarea deșeurilor biodegradabile era doar o recomandare, inclusă în codurile de bune practici, aceasta devine o obligație legală. Nerespectarea legii se sancționează cu amenzi substanțiale, cuprinse între 400 și 800 RON pentru persoanele fizice și între 10.000 și 30.000 RON pentru persoanele juridice.

Compostul obținut în instalațiile aflate în administrarea UAT-urilor va fi certificat de laboratoare acreditate și va fi utilizat în agricultură și horticultură sau pentru fertilizarea spațiilor verzi, urbane și rurale.

Normele tehnice de aplicare a legii vor conține și un set de parametri referitori la valorile maxime în care o serie de substanțe se vor regăsi atât în compost, cât și în materiile prime supuse compostării.

Implementarea acestei reglementări constituie un pas înainte spre o lume mai curată, în care resursele sunt mai bine utilizate. În același timp, colectarea separată a deșeurilor biodegradabile și compostarea lor în instalații autorizate, monitorizate, constituie o garanție suplimentară că poluanții rezultați din descompunere nu vor ajunge în mediul înconjurător, așa cum se întâmplă la multe dintre actualele gropi de gunoi. Dimpotrivă, aceștia, mai ales azotul, transformați în nutrienți, sunt restituiți mediului natural din care provin, reducând, poate până la zero, necesarul de suplimente chimice de sinteză.

Pentru cei care doresc mai multe amănunte, textul legii este disponibil AICI.

Recomandările editorilor pe aceeași temă: