Data publicării: 23 septembrie 2021

Noile condiții climatice ce se fac simțite tot mai accentuat în țara noastră ar trebui să îi determine pe agricultori să își adapteze tehnologiile. Acestea nu se referă numai la soiuri, ci și la modul de pregătire a terenurilor.

Aratul, o lucrare ce trebuie abordată cu prudență!

Iată că ne apropiem de perioada de semănat a culturilor de toamnă. Potrivit specialiștilor aceasta corespunde cu perioada în care media temperaturilor diurne este cuprinsă între 13 și 15°C și se încheie atunci când scade la 8 – 9°C. Dar până atunci trebuie pregătit terenul. Or, legat de acest aspect există o serie întreagă de controverse.

În condițiile în care seceta devine un fenomen din ce în ce mai prezent în zonele agricole ale României, tot mai mulți agronomi recomandă reducerea la maximum posibil a lucrărilor solului. Acestea duc la pierderea rezervelor de apă din sol. Dacă arătura era cândva considerată ca o lucrare indispensabilă agriculturii, în prezent folosirea plugului se face cu mult discernământ, numai acolo unde rezerva de umiditate permite acest sistem de lucru sau, în eventualitatea refacerii rezervei de umiditate la sol, prin introducerea unor cantităţi de apă în unele sisteme de irigaţii.

Este tot mai des recomandată lucrarea solului cu cizelul, cu discul greu sau cu agregate multifuncționale. Scopul este acela de a îngloba paiele și/sau culturile de înverzire aflate la suprafață și de a pregăti un pat germinativ favorabil.

O altă tehnologie recomandată este și aplicarea unor tratamente cu bacterii ce favorizează descompunerea resturilor vegetale, contribuind astfel la creșterea fertilității solului.

Tot mai des este recomandat semănatul direct, mai ales la orz și la grâu. Existând deja o practică de mai mulți ani în acest sens, s-a putut constata că în anii secetoși, în zonele neirigate, producțiile sunt chiar mai bune decât acolo unde se aplică tehnologii clasice. În schimb, cheltuielile cu motorina scad semnificativ, la fel și timpul necesar înființării culturii.

Pentru că în perioada de germinare și în prima perioadă de creștere păioasele au mare nevoie de azot, se recomandă și o fertilizare a terenului, cu aproximativ o treime din cantitatea totală alocată culturii. Aplicarea îngrășămintelor, însă, trebuie făcută cu mare atenție, în funcție de condițiile meteorologice, pentru a nu produce poluarea cu azot a apelor din zonă!

Recomandările editorilor pe aceeași temă: