Data publicării: 29 septembrie 2021

Pe lângă măsurile despre care am vorbit în prima parte a acestui articol, Programul de Acțiune reglementează și o altă serie de acțiuni menite a reduce riscul de poluare cu efluenți de siloz. În același timp, oferă și un sfat foarte prețios pentru o bună parte a gospodarilor: efluentul de siloz conţine nutrienţi valoroşi, care pot suplini până la 15% din necesarul de hrană al porcilor pentru îngrăşat.

Apele din preajma silozurilor trebuie monitorizate des și atent!

Una dintre regulile importante este aceea că silozul nu trebuie supraîncărcat. Principalul risc este acela că pot apărea fisuri în podea, prin care efluenții să se infiltreze în sol și, de acolo, în pânza freatică.

Când este nevoie, se pompează efluentul colectat în bazinul subteran, într-un bazin suprateran, de capacitate mai mare, în care să fie stocat efluentul singur sau în amestec cu tulbureala colectată de la animale. Cât timp furajele rămân însilozate, toţi efluenţii şi apa de precipitaţii de pe acoperişul silozului trebuie colectaţi şi depozitaţi corespunzător. Nivelul efluentului din bazin se monitorizează cu atenţie. Rezervorul se goleşte la intervale de timp regulate. Nu se lasă niciodată ca bazinul să se umple peste nivelul maxim şi se verifică să nu fie blocate canalele de colectare a efluentului.

O regulă deosebit de importantă este cea care se referă la verificarea frecventă a stării apelor din vecinătatea silozului, atât în timpul însilozării, cât şi timp de o lună după golirea silozului!

În cazul însilozării în baloţi închişi ermetic trebuie respectate următoarele reguli specifice:

  • baloţii se depozitează la cel puţin 10 m faţă de cursurile de apă – cu excepţia cazurilor, foarte puțin probabile, în care baloţii se află pe o pantă descendentă faţă de cursul apei;
  • aceeași distanță minimă de 10 m faţă de cursurile de apă se păstrează atunci când se deschide sau se îndepărtează învelişul baloţilor;
  • se balotează furajele la un conţinut de substanţă uscată de peste 25% pentru a conduce la o mai bună conservare a furajelor şi la minimizarea producerii de efluenţi;
  • se colectează toate scurgerile de efluenţi care provin de la baloţii depozitaţi pe suprafaţa fermei;
  • se verifică faptul că scurgerile de efluenţi din baloţi după îndepărtarea învelişului acestora nu pot ajunge în drenuri sau cursuri de apă.

Respectând aceste reguli, se poate împiedica poluarea apelor cu efluenții proveniți din silozuri, câștigând, în același timp, o resursă suplimentară.

Recomandări ale editorilor pe aceeași temă: