Data publicării: 18 iulie 2019

Măsurile care sunt impuse celor care practică agricultura în zone protejate reprezintă condiții favorabile vieţii sălbatice.

Ce pot face fermierii?

Enumerăm, succint, în continuare zece astfel de măsuri:

  1. Lăsarea la marginea terenurilor agricole sau de-a lungul râurilor a unei benzi de teren necultivate, pe care nu se folosesc fertilizanţi
  2. Întârzierea cositului pentru ca plantele rare şi animalele să-şi încheie ciclul reproductiv
  3. Reducerea cantităţii de fertilizanţi şi pesticide utilizate
  4. Evitarea aratului sau recoltatului în perioadele de reproducere ale speciilor
  5. Reglementarea păşunatului pentru crearea unui mozaic de habitate şi prevenirea supra sau sub-păşunatului
  6. Refacerea micilor iazuri, eleştee
  7. Folosirea culturilor ce se seamănă primăvara cum sunt rapiţa, napii, lucerna
  8. Utilizarea sistemului de rotaţie a culturilor folosind cereale, pajişti şi teren lăsat necultivat pentru un an
  9. Păstrarea caracteristicilor peisagistice importante pentru biodiversitate, aşa cum sunt tufişurile, pâlcurile de pădure, şanţurile, marginile câmpurilor, structuri de piatră
  10. Păstrarea terenului nelucrat pe perioada iernii

După cum se poate constata, aceste măsuri fac parte din stilul de agricultură tradițional românesc, utilizat, în general în comunitățile rurale. Respectarea lor în continuare poate aduce subvenții suplimentare și garanția unui mediu sănătos și curat.

Alte informaţiile relevante privind condiţiile aplicabile măsurilor de mediu şi climă se pot consulta la toate Centrele Locale şi Centrele Judeţene APIA, Oficiile Judeţene şi Centrele Regionale ale AFIR, la Compartimentele de Dezvoltare Rurală Judeţene şi la sediul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Aceste informaţii sunt disponibile şi în mediul online, pe paginile web ale MADR (www.madr.ro, www.pndr.ro, www.rndr.ro), pe site-ul AFIR (www.afir.info) și pe site-ul APIA (www.apia.org.ro).

Recomandările editorilor pe teme similare: