Data publicării: 29 ianuarie 2019

Poluarea apelor, în general, și poluarea cu nutrienți – mai ales compuși ai azotului, în special, se realizează pe două căi principale. Prima dintre ele, cea mai vizibilă, este poluarea punctiformă. Aceasta înseamnă că sursa de poluare este una clară, care poate fi identificată: o conductă de canalizare care se varsă într-un râu, un loc de deversare a deșeurilor, o groapă de gunoi, etc. În aceste situații, odată descoperită sursa de poluare, se pot lua măsurile care se impun.

În afară de poluarea punctiformă, însă, mai există și poluarea difuză, mult mai dificil de controlat pentru că sursele ei sunt adesea imposibil de localizat.

Ce este poluarea difuză?

Poluarea difuză este rezultatul deversării în mediu a unor cantități mici de poluanți, dar pe zone mari și foarte des. Cumulate, toate aceste deversări ajung să însumeze cantități la fel de mari de poluanți ca și sursele punctiforme.

Principalele surse majore de poluare difuză sunt agricultura, traficul auto, populația din mediul rural, depunerile atmosferice, unele ramuri industriale. Iar dacă vine vorba despre poluarea cu nutrienți, mai ales cu azotați, atunci agricultura, populația rurală și depunerile atmosferice sunt, fără nici o îndoială, principalul izvor al poluării difuze.

Grajdurile, cotețele, dacă nu au sisteme de captare a scurgerilor, permit trecerea azotaților din dejecții în sol. De acolo sunt preluați de apa provenită din precipitații și transportați în straturile freatice sau în apele de suprafață apropiate. Același lucru se întâmplă cu latrinele sau fosele septice neimpermeabilizate din curte.

Aceasta însă este doar partea cea mai mică a problemei. Cantități mult mai mari de azotați ajunși în apă provin din îngrășămintele aplicate pe câmp, indiferent că sunt naturale sau de sinteză.

Trebuie ca fiecare dintre noi să știe că îngrășămintele pe bază de azot se dizolvă foarte ușor în apă. De aceea, dacă folosim cantități prea mari sau administrăm în perioada nepotrivită, nu ajutăm cu nimic în plus plantele! Cantitatea de substanță absorbită este în funcție de starea de vegetație a culturii, indiferent de cât îngrășământ aplicăm noi. Ceea ce folosim în plus, este dizolvat și dus de apă! Adică, rezultatul se traduce în muncă și bani duși, la propriu, pe Apa Sâmbetei! Ba, pe deasupra, ne mai afectează și calitatea apei!

Cum putem împiedica poluarea difuză?

Cum putem lupta împotriva poluării difuze? Prin mijloacele pe care vi le prezentăm în campania noastră!

Dintre acestea, cele mai importante sunt respectarea Codului de bune practici agricole, a legislației în vigoare în domeniul pesticidelor, managementul integrat al deșeurilor din gospodărire, respectarea reglementărilor sanitar-veterinare și altele, pe care le veți găsi în articolele noastre.