Data publicării: 30 ianuarie 2023

Comisia Europeană a prezentat, pe 24 ianuarie, Programul „Un nou acord pentru polenizatori”. Acesta a fost întocmit în urma recentei inițiative a cetățenilor europeni „Salvați albinele și fermierii”

Inițiativa stabilește acțiuni care trebuie întreprinse de UE și de statele membre pentru a inversa declinul polenizatorilor până în 2030, întrucât astăzi, una din trei albine, fluturi și specii polenizatoare dispar în UE.

Acesta completează propunerea Comisiei pentru o lege de restaurare a naturii din iunie 2022 și este o parte cheie a Strategiei de Biodiversitate 2030, și a „Farm to Fork”.

„Declinul polenizatorilor este un risc direct!”

„Fermierii experimentează în primul rând impactul schimbărilor climatice și pierderea biodiversității. Știm că declinul polenizatorilor este un risc direct pentru productivitatea agricolă. Nu poate exista securitate alimentară pe termen lung fără o mai mare durabilitate. Recunosc și laud munca grea zilnică a fermierilor care se străduiesc să ne hrănească în timp ce respectă cele mai ambițioase cerințe de mediu din lume. Planurile strategice ale plafonului îi vor susține în tranziția lor la practici mai ecologice”, declara Janusz Wojciechowski, comisarul european pentru Agricultură, cu această ocazie.

Inițiativa revizuită a polenizatorilor UE stabilește obiective pentru 2030 și acțiuni sub trei priorități. Prioritatea cheie este îmbunătățirea conservării polenizatorilor și abordarea cauzelor declinului lor.

Restabilirea habitatelor din peisajele agricole-în special prin mai mult sprijin pentru agricultura prietenoasă cu polenizatorii în conformitate cu politica agricolă comună, este o altă prioritate. Atenuarea impactului utilizării pesticidelor asupra polenizatorilor are un rol important.

Abordarea impactului schimbărilor climatice asupra polenizatorilor , dar și al a speciilor invazive și a altor amenințări, cum ar fi biocidele sau poluarea sunt o altă axă a inițiativei.

Inițiativa se va concentra, de asemenea, pe îmbunătățirea cunoștințelor despre declinul polenizatorilor, cauzele și consecințele acestuia. Acțiunile includ stabilirea unui sistem de monitorizare cuprinzător, susținerea cercetării și evaluării, de exemplu, prin cartografierea zonelor cheie de polenizatori până în 2025 și acțiuni pentru promovarea conștientizării problemei și diseminarea cunoștințelor.

O prioritate finală este mobilizarea societății și promovarea planificării și cooperării strategice. Comisia va sprijini Statele Membre să dezvolte strategii naționale pentru polenizatori. Comisia și Statele Membre vor ajuta, de asemenea, cetățenii și întreprinderile să acționeze.

Lista completă de acțiuni, împreună cu comunicarea integrală, poate fi găsită urmând EUR-Lex – 52023DC0035 – EN – EUR-Lex (europa.eu).

Recomandările editorilor pe aceeași temă: