Data publicării: 12 decembrie 2022

Noua platformă are o capacitate de depozitare de 1.600 de metri cubi gunoi de grajd/an și va oferi micilor fermieri şi gospodari din comuna ieşeană Mirosloveşti posibilitatea de a depozita gunoiul de grajd cu respectarea noilor recomandări ale Programului de Acțiune și ale Codului de Bune Practici Agricole pentru a diminua substanțial riscul de poluare a apelor cu nitrați.

Platforma comunală a fost recepţionată ca urmare a derulării proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți” (CIPN). Investiția Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) se ridică la 1.999.912 lei, sumă care acoperă amenajarea platformei și dotarea acesteia cu utilaje necesare bunei sale funcționări. MMAP a asigurat 95% din valoarea investiţiei, cu 5% cofinanţare UAT Mirosloveşti din bugetul local.

Setul de utilaje destinate colectării, manevrării, compostării și împrăștierii gunoiului de grajd constă în: un tractor, două remorci, un încărcător frontal, o cisternă vidanjă şi o mașină de împrăștiat gunoiul.

Şi această investiţie a urmărit organizarea unui sistem public avantajos pentru colectarea corespunzătoare a bălegarului, compostarea lui şi aplicarea mraniţei rezultate pe terenurile agricole. Gestionarea corectă a gunoiului de grajd reprezintă una dintre cele mai importante responsabilități ale crescătorilor de animale, dar și ale autorităților locale care stabilesc modul în care costurile de exploatare a platformelor construite urmează a fi acoperite.

Proiectul „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți” este parte a demersurilor Guvernului României de asigurare a implementării Directivei Nitrați, prin care se urmărește reducerea poluării cu nutrienți din surse agricole. Proiectul este în a doua fază, cea de finanțare adițională. Proiectul inițial a demarat în 2008 și s-a încheiat în 2017 și a finanțat un număr de 86 de platforme de management de gunoi de grajd. Finanțarea adițională a proiectului a fost alocată până în iunie 2023. În această fază a proiectului vor fi finanțate peste 86 de comunități locale.