Data publicării: 29 ianuarie 2020

Uniunea Europeană intenționează să acorde o importanță sporită problemelor legate de mediu, de conservarea ecosistemelor, de protejarea biodiversității, precum și tuturor domeniilor legate de aceste aspecte. Aceasta este concluzia care se desprinde din recenta Rezoluție a Parlamentului European referitoare la salvarea biodiversității, discutată și prezentată Comisiei la mijlocul acestei luni.

Evident că toți agricultorii sunt, într-o măsură însemnată, implicați în transpunerea în fapt a acestor măsuri.

30% din teritoriul UE se va transforma în arii naturale!

Deputații din Parlamentul European (PE) subliniază necesitatea unor practici agricole și forestiere mai durabile. Acestea includ obiective obligatorii de reducere a utilizării pesticidelor la nivelul UE.

Acesta este unul dintre punctele forte ale viitoarei strategii pe care euro-deputații au stabilit-o în planul lor de a transforma UE într-un lider al conservării biodiversității.

Prin poziția sa, cu ocazia Conferinței Națiunilor Unite asupra biodiversității (COP 15), ce va avea loc în Kunming (China), în octombrie 2020, PE a stabilit că UE trebuie să joace un rol de lider.

Pentru aceasta, aleșii europeni au considerat că UE trebuie să constituie un exemplu prin viitoarea sa strategie privind biodiversitatea pentru 2030.

Aceasta se va distinge prin asigurarea că cel puțin 30% din teritoriul UE va fi format din arii naturale, prin restabilirea ecosistemelor degradate până în 2030, prin luarea în considerare a obiectivelor biodiversității în toate politicile UE, prin alocarea a minimum 10% din bugetul pe termen lung pentru 2021-2027 în eforturile de îmbunătățire a biodiversității și prin obiective obligatorii de reducere a folosirii pesticidelor.

„Pentru Parlament, punctele cruciale vor fi definirea obiectivelor europene și globale pentru biodiversitate, care ar trebui să includă o mai bună protecție a ecosistemelor naturale, reducerea utilizării pesticidelor în Europa și eficientizarea sectorului agricol și a pescuitului. 2020 va fi un an cheie pentru biodiversitate, prin organizarea congresului IUCN în iunie la Marsilia și COP15 în octombrie în China.” a declarat Pascal Canfin, Președintele Comisiei pentru mediu.

În concluzie, evitarea poluării apelor, ca o componentă de protecție a biodiversității, devine o componentă și mai importantă a tuturor politicilor europene. De altfel, zilele acestea PE va lua în discuție și chestiuni legate de conservarea și reutilizarea apei.

Recomandările editorilor pe aceeași temă: