Data publicării: 31 martie 2020

La nivel mondial a devenit din ce în ce mai vizibil că este necesar să se schimbe modul în care trăiește o mare parte din populație. Este, la o altă scară, ceea ce se petrece acum, în condițiile aplicării măsurilor de combatere a epidemiei de COVID-19. Măsura izolării fiecărei familii, este una dintre cele mai importante. Limitând chiar până la zero contactele fizice cu alte persoane, lanțul transmiterii noului coronavirus este întrerupt, iar epidemia va sfârși prin a dispărea. Depinde doar de noi să fim stricți în aplicarea măsurii!

Un nou început pentru mulți fermieri

În același mod, dar pe o scară de timp mai întinsă, se petrec lucrurile și în ceea ce privește poluarea mediului. De aceea, Comisia Europeană a adoptat drept principal obiectiv al său Pactul Verde European. Acesta este un set de măsuri care are drept obiectiv final transformarea Europei, în următorii 30 de ani, într-un continent neutru din punct de vedere climatic. Altfel spus, activitatea de pe continent nu va mai influența în nici un fel schimbările climatice, deci echilibrul Planetei, în general.

Un rol însemnat în acest sens îl joacă și transformările proiectate a avea loc în modul de producere a hranei. Pentru ca biodiversitatea să nu mai fie amenințată, iar povara asupra factorilor de mediu să fie redusă, se va încuraja trecerea la o agricultură cât mai curată. O lungă serie de pesticide va fi interzisă. De asemenea, noi reglementări vor viza reducerea utilizării îngrășămintelor chimice. Practic, pentru foarte mulți dintre fermierii europeni va însemna un nou început. Ei se vor găsi în situația de a nu mai putea folosi o seamă de substanțe chimice, cu care acum sunt obișnuiți. Rezultatul? O perioadă în care vor trebui să se readapteze la a lucra cu mijloace mai mult sau mai puțin tradiționale, ori derivate din acestea.

În acest context, utilizarea gunoiului de grajd ca îngrășământ va deveni mai degrabă regula, decât excepția! Comunitățile care încă de-acum au adoptat această cale se vor afla în avantaj net față de cei care vor începe să folosească metoda mai târziu.

Implementarea acestor programe va fi însoțită și de sprijin financiar pentru a ajuta trecerea la noile metode. Dar, desigur că măsurile de prevenire a poluării apelor vor fi cel puțin la fel de importante ca și până acum, dacă nu chiar mai importante!

De aceea așa cum ne ferim de COVID-19, trebuie să ne ferim și de poluarea apelor. Până la urmă, scopul pentru care o facem este același: apărarea sănătății noastre și a familiilor noastre!

Recomandările editorilor pe aceeași temă: