Data publicării: 23 ianuarie 2020

Alegerea îngrășămintelor aplicate culturilor necesită o atenție deosebită, care implică atât o documentare serioasă, cât și experiență. Astfel, în funcție de cultură, dar și de momentul aplicării, se alege un tip de îngrășământ sau altul. De asemenea, importantă este și ordinea în care se aplică fertilizanții. Nerespectarea acestor reguli conduce la o folosire neeficientă a îngrășămintelor și, în cele mai multe cazuri, la poluarea apelor. Tocmai de aceea, în Anexa 8 a Codului de Bune Practici Agricole este prezentat felul în care trebuie alese precum și modul și ordinea în care trebuie aplicate, îngrășămintele chimice.

Îngrășămintele se aleg inclusiv în funcție de reacția solului!

Principalele criterii care trebuie avute în vedere sunt: reacția solului, tipul culturii, momentul aplicării și modul de aplicare. Astfel, azotatul de amoniu ar trebui să fie primul în ordinea preferințelor la aplicarea de bază prin introducerea cu plugul în solurile neutre și alcaline și, dimpotrivă, ultima opțiune pentru solurile acide. De asemenea, azotatul de amoniu este cea mai bună soluție pentru aplicarea suplimentară la cerealele de toamnă, în ferestrele de iarnă sau primăvara devreme, ca și în perioada dintre împăiere și înflorire, indiferent de pH-ul solului. La pregătirea patului germinativ pentru culturile de primăvară, cu aplicarea prin discuire, rămâne prima opțiune doar pentru soluri neutre și bazice, pentru cele acide fiind recomandate nitrocalcarul sau ureea.

La prășitoare, în timpul vegetației, odată cu lucrările de întreținere, pe soluri neutre și bazice se preferă azotatul de amoniu sau sulfatul de amoniu, în schimb, pe cele acide este mai recomandat nitrocalcarul.

Informații complete găsiți în Anexa 8, la pagina 153 a CBPA.

Doar respectând regulile stabilite prin în Cod putem să ne păstrăm curată apa din fântâni și din râurile din vecinătatea terenurilor agricole.

Recomandările editorilor pe aceeași temă: